ล่องสะเพา

ท่องเวลาผ่านภาพเก่า เที่ยวงานประเพณีล่องสะเพาในคืนยี่เป็งที่อำเภอเมืองลำปาง พ.ศ. 2521

"กระยาสารท" ในความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

ในอดีตการทำ “กระยาสารท” เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสารทไทยนั้น  เดิมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำร่วมกัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม...