ศรัทธาพญาเต่างอย

จากชื่อบ้านนามเมืองสู่ศรัทธาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพระกัสสปพุทธเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เต่าผู้บันดาลโชคลาภ