ล่องสะเพา

ท่องเวลาผ่านภาพเก่า เที่ยวงานประเพณีล่องสะเพาในคืนยี่เป็งที่อำเภอเมืองลำปาง พ.ศ. 2521