9 กาล 9 แดนธนฯ

รวมภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และเหตุการณ์อันน่าประทับใจที่เกี่ยวเนื่องกับฝั่งธนบุรี

“ถนนดิสโก้” จังหวะดนตรีแห่งกษัตริย์นักพัฒนา

ถนนชื่อแปลกที่ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9