วัดศรีชุม วัดพม่าในนครลำปาง

ยลงานศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ภาพสะท้อนบทบาทและความสำคัญของชุมชนพม่าในลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25

ล่องสะเพา

ท่องเวลาผ่านภาพเก่า เที่ยวงานประเพณีล่องสะเพาในคืนยี่เป็งที่อำเภอเมืองลำปาง พ.ศ. 2521

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...