ไขกลบท ขานกลกานท์ ในงานวรรณกรรม

ทำความรู้จัก "กลบท" ที่สะท้อนถึงความแตกฉานทางภาษาของปราชญ์ไทยสมัยก่อน วิทยากรโดย รศ. ดร. เสาวณิต วิงวอน และ “วรรณวรรธน์”