ศรัทธาพญาเต่างอย

จากชื่อบ้านนามเมืองสู่ศรัทธาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพระกัสสปพุทธเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เต่าผู้บันดาลโชคลาภ

น้ำบ่อ

การตักน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นภาระงานประจำวันของเด็กๆ ตลอดจนผู้ใหญ่รุ่นหนุ่มสาว ในยุคที่น้ำประปายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน

กะเลิง

ทำความรู้จัก "กะเลิง" กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ในลุ่มน้ำโขงแถบนครพนมและสกลนคร... กรณีศึกษาที่ บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร