"จักรวรรดิ" แหล่งค้าสมุนไพรใจกลางกรุง

ทำความรู้จักย่านจักรวรรดิและกิจการร้านขายยาสมุนไพรจากอดีต-ปัจจุบัน วิทยากรโดย "สมชัย กวางทองพานิชย์" และทายาทร้านเจ้ากรมเป๋อ "ถวัลย์...