ค้นหา 
วารสาร เมืองโบราณ MuangBoran Journal: ข่าวโบราณคดีฯ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  จังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่โคมวิสาขบูชา ประจำปี 2558 1 คนอ่าน  
.
.

       จังหวัดลำพูนจัดการประกวดขบวนแห่โคมวิสาขบูชา งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

       นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวถึงการประกวดขบวนแห่โคมวิสาขบูชา งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ขบวนตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้ เน้นวัสดุจากธรรมชาติ มีการนำเสนอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รถขบวนต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยส่วนสูงของรถ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม มีป้ายชื่อ ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ต้องไม่น้อยกว่า 100 คน แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรม ทุกคนต้องถือโคมไฟ และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้ชนะรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2จำนวน 15,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทผู้สนใจเข้าร่วมประกวดขบวนแห่โคมวิสาขบูชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน โทรศัพท์ 0-5351-1013 ต่อ 130 หรือ 133 ทั้งนี้รับสมัครจำนวน 12 ขบวนเท่านั้น (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เขต3 24 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Sunday 24 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  นายอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้ 'วิถีครูบา งานหน้าหมู่' สร้างทางขึ้นสู่ดอยง้ม ซึ 2 คนอ่าน  
.
.

       นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ นายอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้ อำเภอบ้านธิ ได้นำคณะทำงานพัฒนาดอยง้ม ร่วมกับราษฎร หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ซึ่งมีจิตอาสาเสียสละแรงงาน สร้างทางถนนสายห้วยไซ ขึ้นสู่ดอยง้ม ตามโครงการ "วิถีครูบา งานหน้าหมู่" เพื่ออำนวยความสะดวก ให้พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาขึ้นไปกราบสักการะสถูปบรรจุอัฐิส่วนกะโหลกหน้าผากครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ซึ่งคณะศิษย์ของครูบาศรีวิชัย นำโดยผ้าขาวดวงต๋าได้นำไปบรรจุไว้ สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเส้นทางปัจจุบัน เป็นทางลูกรัง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ในฤดูฝนการเดินทางจะยากลำบาก และเสี่ยงต่ออันตราย จึงจัดทำโครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ สร้างทางปูนซีเมนต์ เพื่อให้สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล

       โครงการนี้จะต้องขอรับการสนับสนุนกำลังแรงงานและกำลังทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน และทราย ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยสามารถสร้างทางปูนซีเมนต์ได้ระยะหนึ่งแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างทางดังกล่าว โดยสามารถสละแรงงาน หรือวัสดุสิ่งของต่างๆ ตามศรัทธา (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ลำพูน 23 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Saturday 23 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  กองทุนโบราณสถานโลกร่วมฟื้นฟูโบราณสถานไทย 1 คนอ่าน  
.
.


       กรมศิลปากร เผยกองทุนโบราณสถานโลก ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มาร่วมฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเสียหายหนักจากน้ำท่วม เล็งขยายผลรองรับโบราณสถานจมน้ำในอนาคต

       วานนี้ ( 20 พ.ค.) นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนโบราณสถานโลก ได้ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการ นักโบราณคดีจากทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกา ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มายังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมศึกษาโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วม อีกทั้งยังมาช่วยพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในงานมรดกวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกน 3 มิติ ในการเก็บรายละเอียดของวัดไชยวัฒนารามที่ได้รับความเสียหาย หลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งทำให้เกิดความชื้น เชื้อรา การเสื่อมสภาพของปูนปั้น ทั้งในส่วนของระเบียงคต ปูนปั้น ก่ออิฐถือปูน ฝ้าเพดาน ที่มีการลงรักปิดทอง รวมทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ จากนั้นจะทำการศึกษา และกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกันว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ จะถือเป็นต้นแบบการบูรณะ เพื่อขยายผลสู่โบราณสถานอื่นๆทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เพราะทุกๆปีจะมีโบราณสถานได้รับความเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น จำเป็นต้องเตรียมพร้อมหาวิธีการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามโบราณสถานในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ โบราณสถานที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ ก็จะต้องมีการอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้ และโบราณสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ก็จะทำการอนุรักษ์เพื่อศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาข้อแตกต่างของการดำเนินงานอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “ กรมศิลปากร จะทำความเข้าใจ กับ กองทุนโบราณสถานโลก เพื่อกำหนดข้อศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และรายละเอียดการปฏิบัติ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บูรณะได้อย่างตรงจุด เช่น ความชื้น หรือ เชื้อราที่ทำลายโบราณสถาน หากใช้สารเคมีเคลือบเจดีย์ต่างๆ ก็อาจจะไปสกัดกั้น ความชื้นที่สามารถระเหยตามธรรมชาติได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ทั้งนี้ กรมศิลปากรกำลังพยายามเข้าไปศึกษาโบราณสถานในสาธารณรัฐประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิชาการร่วมกัน เนื่องจากมีโบราณสถานที่มีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเหมือนกับไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบูรณะโบราณสถานของทั้ง 2 ประเทศในอนาคต” นายบวรเวท กล่าว (เดลินิวส์ 21 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Thursday 21 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  จ.ร้อยเอ็ด จัดงานบุญซำฮะ และสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2558 28 คนอ่าน  
.
.

       วันนี้ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.09 น.นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ , นายพศิน โกมลวิชญ์, นายพลกร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และชาวคุ้มในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานบุญซำฮะ และสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2558 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีบุญซำฮะ หรือบุญในวันพุธแรกของเดือนเจ็ด ทำเพื่อชำระล้างสิ่งที่สกปรก รกรุงรังออกจากร่างกาย และทำจิตใจให้สดใส

       คำว่า ซำฮะ หรือชำระ หมายถึง ทำให้สะอาด ปราศจากมลทินโทษ การทำให้สะอาดตามโบราณ นั้นมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความสกปรก ภายนอก ได้แก่ร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร การกิน ที่อยู่อาศัย สกปรก และความสกปรกภายใน ได้แก่ จิตใจ เกิด ความโลภ โกรธ หลงตามฮีตสิบสอง ตามประเพณีอีสาน ครั้นเมื่อเดือนเจ็ดให้พากันบูชาเทวดาอารักษ์หลักเมืองทั้งมเหศักดิ์ด้วย เพื่อขอความคุ้มครองจากเทวดาอารักษ์มเหศักดิ์เมืองปู่ตาเมือง ให้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีเหตุเภทภัยต่างๆ มากล้ำกราย พิธีนี้มีครอบคลุมพื้นที่ ในเขตอีสาน

       นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อปัดรังควานสิ่งที่ไม่ดีต่อประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด หรือผู้เคารพ นับถือ ตลอดจนขอขมาเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เจ้าหน้าที่ หรือบุคลทั่วไปอาจจะทำไม่เหมาะสมในการพัฒนาบึงพลาญชัย หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน ให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดพิธีเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น ในปีนี้ ประชาชนได้เข้าร่วมพิธี ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนสักการะและถวายเครื่องบวงสรวงและร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เป็นจำนวนมาก  (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Wednesday 20 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประกวดเรียงความ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อเฉลิมพร 24 คนอ่าน  
.
.

       จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประกวดเรียงความ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       นายนิพันธ์ บุญหลวง ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และ เจ้าฟ้านักอ่าน โดยจัดกิจกรรมประกวดเรียงความเรื่อง หนังสือเล่มโปรดของฉัน ในระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ บอกเล่าคุณค่า และความประทับใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มที่ชื่นชอบ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะการเขียน และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในภาษาไทยแก่เยาวชนไทย ต่อไป รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท รองชนะเลิศรับโล่และเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท และ 6,000 บาทตามลำดับ /ระดับมัธยมศึกษา รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท รองชนะเลิศรับโล่และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และ 8,000 บาทตามลำดับ/ระดับอุดมศึกษา รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท รองชนะเลิศรับโล่และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ

       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.th หรือติดต่อสอบถามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 โทรศัพท์หมายเลข 053-614417 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 19 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Tuesday 19 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมงอบ จ.ตราด เปิดงานรำลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 1 33 คนอ่าน  
.
.

       นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงาน 14 พฤษภาคม รำลึกพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมงอบ ร่วมกับชาวตำบลน้ำเชี่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอินทราราม หรือวัดน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด

       นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมงอบ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จประทับแรม 1 คืน ณ วัดอินทราราม หรือวัดน้ำเชี่ยวแห่งนี้ จากบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน ร.ศ.130 เล่ม 28 หน้า 1207 ความตอนหนึ่งว่า “วันที่ 13 พฤษภาคม เวลาบ่าย 2 โมง 45 นาที พระครูแดงเจ้าคณะแขวงวัดตะพงทองฝั่งเมืองตราด นำเรือข้ามไปรับมาที่แหลมงอบ เจ้าอธิการคร้ามวัดนนทรี จัดเรือส่งอีกส่วนหนึ่งแลตามมาส่งด้วย เวลาบ่าย 5 โมง มาถึงแหลมงอบแล้ว พักอยู่วัดคชเขตร์ 1 คืน วันที่ 14 เวลาเช้า 3 โมง 50 นาที ออกจากวัดคชเขตร์ไปวัดตะพงทอง ที่พระครูแดงเจ้าคณะแขวงอยู่ เวลาบ่าย 5 โมง 20 นาที พระครูแดงจัดคณะแลตามไปส่งด้วย ไปพักวัดอินทราราม บ้านน้ำเชี่ยว” ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ ชาวตำบลน้ำเชี่ยวจึงจัดงานนี้ขึ้น ประกอบด้วยการร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานภายในวัดน้ำเชี่ยว การแสดงพื้นบ้าน การจัดฉายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานร่วมกันชักตังเม ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของพื้นที่มีความยาวกว่า 200 เมตรอีกด้วย (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 15 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Friday 15 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  เทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จัดงานบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2558 55 คนอ่าน  
.
.

       นายสาลิกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า เปิดเผยว่า เทศบาลกุดหว้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาวัฒนธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า ประชาชนตำบลกุดหว้า ได้กำหนดจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า) สู่อาเซียน ประจำปี 2558 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคม โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลกุดหว้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน โดยวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตะไลล้าน ชมการฟ้อนผู้ไทตะไลล้าน 400 คน , ชมขบวนแห่บั้งไฟตะไลล้านที่ยิ่งใหญ่สวยงาม สื่อออกถึงวัฒนธรรมผู้ไทอย่างแท้จริง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายกองบุญร่วมกัน เวลา 08.00 น. ชมการแข่งขันจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน 6 บั้ง เพื่อเป็นการบูชา ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล เทศบาลตำบลกุดหว้า จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า) สู่อาเซียน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคมนี้ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 12 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Tuesday 12 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  พายุถล่ม! ยอดฉัตรพระธาตุบริวารองค์พระธาตุศรีจอมทองคู่เมืองเชียงใหม่หัก 52 คนอ่าน  
.
.

 

       พายุฤดูร้อนพัดถล่ม “จอมทอง” พบแรงลมทำยอดฉัตรพระธาตุน้อย อายุกว่า 300 ปี และเป็นพระธาตุบริวารองค์พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองร่วงหล่นเสียหาย เผยเคยหักโค่นเสียหายมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี 51

เช้าวันนี้ (11 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เร่งสำรวจความเสียหายจากกรณีพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อเย็น-ค่ำวานนี้ ส่งผลให้ต้นไม้หักโค่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าโรงแรมปางทอง ล้มขวางทางเข้าตัวอำเภอ จนไม่สามารถสัญจรได้ชั่วขณะ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งเคลียร์แล้วเปิดเส้นทางได้ในเวลาต่อมา รวมถึงบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายหลายสิบหลัง
       
       นอกจากนี้ ยังพบว่าปลายยอดฉัตรพระธาตุขาว หรือพระธาตุน้อย พระธาตุบริวารองค์พระธาตุศรีจอมทอง พระบรมธาตุประจำปีนักษัตร ปีชวด ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี หักพังลงมาเสียหาย และมีต้นไม้หักโค่นหลายต้น
       
       ชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกว่า ก่อนเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงพุ่งเข้ามาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้นได้พัดหอบเอายอดฉัตรของพระธาตุน้อยตกลงมาพังเสียหายดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุยอดฉัตรของพระธาตุน้อยหักโค่นลงมาพังเสียหายเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 51 มาแล้ว
       
       สำหรับพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี อันเป็นพระธาตุที่ปราชญ์ล้านนาระบุเป็น 1 ใน 12 พระธาตุประจำปีนักษัตร ประจำปีชวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีพระเทพสิทธาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) เดิมชื่อ “ทอง พรหมเสน” เกิดเมื่อ 21 ก.ย. 2466 เป็นเจ้าอาวาสนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นวัดใหญ่ และสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2470 และได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2506
       
       ภายในวัดมีปูชนียวัตถุสถาน และสิ่งสำคัญคือ “พระบรมสารีริกธาตุเจ้าศรีจอมทอง” ซึ่งในหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2549 ระบุว่า พระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ ตามตำนานว่าเป็น “พระทักษิณโมลีธาตุ” คือ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 
       
       ต่อมาได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในคูหาปราสาทภายในพระวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2060 ปัจจุบันองค์พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระโกศแก้วฝาครอบทองคำอยู่บนพานเงิน และมีสร้อยทองคำโยงลงมายังพานทั้งสี่ด้าน ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปปราสาท ตั้งอยู่ภายในพระวิหารของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (ASTVผู้จัดการ 11 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Monday 11 May 15 @ 10:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  เผาโรงศพอธิบดีกรมศิลป์ คัดค้านย้ายวัตถุโบราณ 51 คนอ่าน  
.
.

ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง จังหวัดนครปฐม รวมตัวกว่า 600 คน หน้าอำเภอบางเลน ก่อนเผาหุ้นฟาง และโรงศพจำลอง ประท้วง

       เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่หน้าอำเภอบางเลน จ.นครปฐม นายยงยุทธ เพชรดี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางเลน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รวมกว่า 600 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอำเภอบางเลน เพื่อคัดค้านการย้ายโบราณวัตถุ 1,873 รายการ และยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม โดยจะนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์บนโลงศพและเผาไปพร้อมกับหุ่นฟาง เพื่อประท้วงไม่เห็นด้วยกับ การโยกย้ายวัตถุโบราณดังกล่าว

       โดย นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในนามของประธานกลุ่มรักปฐมนครปฐม ได้เดินทางมาชี้แจ้งถึงคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร ทำให้ชาวนครปฐมเกิดความไม่พอใจ ออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังคัดค้านคำสั่งดังกล่าว พร้อมขอทวงคืนโบราณวัตถุที่นำไปจัดแสดงในที่อื่นซึ่งไม่เคยออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ว่าเป็นของที่ยืมมาจากจังหวัดนครปฐม.. (8 พฤษภาคม 2558 เดลินิวส์).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Friday 08 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  วธ.ตีปี๊บรณรงค์แต่งผ้าไทย 55 คนอ่าน  
.
.

"วีระ" เร่งตีปี๊ปรณรงค์ประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทย เล็งมอบสิทธิพิเศษต้นแบบ พร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์ให้เด็กแต่งผ้าไทยด้วย

       วันนี้ ( 5 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแนวทางส่งเสริมผ้าไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) รายงานว่า ได้ประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นต้น ให้ร่วมรณรงค์ และส่งเสริมผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยจะยกย่องสถานศึกษาที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย พร้อมค้นหาผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อมอบรางวัลต้นแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

       " นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ สวธ.จัดทำแผนรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคม 2558 โดยนำนักแสดงหรือดาราที่ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมาเป็นเครือข่าย พร้อมประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้จัดหาสวัสดิการ หรือให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ สวธ. เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับผ้าไทย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป” รมว.วธ. กล่าว

       นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สวธ. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ผ้าไทยในปัจจุบัน เช่น จำนวนผู้ทอผ้าไทย ร้านตัดผ้าไทย ร้านจำหน่ายผ้าไทย รวมทั้งกลุ่มโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทย โดยให้ดึงกลุ่มเหล่านี้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อขยายผลการใช้ผ้าไทยอย่างแพร่หลาย และที่สำคัญต้องดำเนินการให้ความรู้เรื่องผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นของแต่ละ จังหวัดด้วย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลเรื่องผ้าไทยอย่างถูกต้อง (เดลินิวส์ 6 พฤษภาคม 2558).
. » ผู้บันทึก: mbj
[บันทึกเมื่อ Wednesday 06 May 15 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

ข่าวโบราณคดีฯ
ข่าวโบราณคดีฯ

2989 เรื่อง (299 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 ]

วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856