ค้นหา 
วารสาร เมืองโบราณ MuangBoran Journal: ข่าวโบราณคดีฯ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  เร่งจัดทำเอกสารเสนอ “ภูพระบาท” ขึ้นบัญชีมรดกโลก 7 คนอ่าน  
.
.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโก เพื่อรับรองเป็นมรดกโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมถึงจัดทำเอกสารเส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่วนการเสนอวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยมอบให้กรมศิลปากรประสานและให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารภายใต้กรอบความร่วมมือของยูเนสโก.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Tuesday 25 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1530 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  เตรียมพัฒนาหอจดหมายเหตุ-คัดภาพหายากให้ประชาชนดาวน์โหลดเป็นของขวัญปีใหม่ 5 คนอ่าน  
.
.

ภายหลังการประชุมแนวทางการพัฒนางานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลทางออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ  โดยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลางถ่ายไมโครฟิล์มเอกสารจดหมายเหตุจัดทำเป็นระบบดิจิทัล ส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง อาทิ เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี สงขลา เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการในส่วนกลางซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Monday 24 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1581 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  กรมศิลป์ “เช็คชื่อ” โบราณสถาน 5 คนอ่าน  
.
.

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตนได้มอบให้กลุ่มทะเบียนโบราณสถานและ สารสนเทศ สำนักโบราณคดี ประสานกับสำนักศิลปากรทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตามรายชื่อปรากฏในทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติ ที่ได้ประกาศมาตั้งแต่ปี 2477 จำนวน 2,099 แห่ง เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าขณะนี้สถานที่ หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการประกาศมีสภาพเป็นโบราณสถานตามนิยามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามีโบราณสถานที่ประกาศตามบัญชีโบราณสถานสำหรับชาติที่ได้กำหนดเป็นเขตที่ดินโบราณสถานกี่แห่ง ซึ่งหากพบว่าโบราณสถานแห่งใดยังไม่ได้ทำการประกาศกำหนดเป็นเขตที่ดินโบราณสถานก็ให้ดำเนินการสำรวจรังวัด และประกาศกำหนดเป็นเขตที่ดินโบราณสถานให้เรียบร้อย.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Sunday 23 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1154 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  ทุบทิ้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบุรีรัมย์ อ้างกีดขวางการจราจร 15 คนอ่าน  
.
.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้นำเครื่องจักรเข้าทุบรื้อวงเวียนรัฐธรรมนูญ หรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ในเขตเทศบาลเมืองบุรัมย์ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง บางคนบอกไม่เห็นด้วยต่อการรื้อถอนออก น่าจะเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ให้ลูกหลานได้ดูต่อไป และควรหาวิธีอื่นมาแก้ไขปัญหาการจราจรแทนดีกว่า.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Saturday 22 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1308 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  พบหลวงพ่อเงินอายุ 700 ปี ยังไม่ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ 11 คนอ่าน  
.
.

พระมหาวิมาน กนฺตสีโล  เจ้าอาวาสวัดบ้านปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  และรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าอาวาส  ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ บุ่งสระพังขึ้น โดยได้นำชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้เก่าแก่ไว้ที่วัดบ้านปากน้ำ เพื่ออนุรักษ์สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของโบราณที่บรรพบุรุษได้ประดิษฐ์คิดค้นในการประกอบอาชีพ ขณะนี้ได้ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาช่วยจัดหมวดหมู่ทำให้เห็นภาพชุมชนบ้านปากน้ำที่ดำเนินชีวิตแบบวิถีชาวนา เช่น คันไถ เครื่องสีข้าวแรงมือ กระโบมหรือถาดผึ่งข้าวเหนียวสุกจากหวดนึ่ง กริ่งวัว ควาย วิถีชาวประมงพื้นบ้าน อาทิ เครื่องถือถักแห ตุ้มดักปลาซิว  จั่นดักปลา วิถีแห่งมรดกพื้นบ้าน เช่น การทอผ้าไหม การจักสานไม้ไผ่ การทำเชี่ยนหมาก แสดงถึงภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้านที่ประมาณค่าไม่ได้.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Friday 21 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 2060 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  วางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย 7 คนอ่าน  
.
.

พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง ศิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ บริเวณด้านหน้าลานครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Thursday 20 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1471 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  อุตรดิตถ์ทุ่มงบ 10 ล้านบาท บูรณะพระธาตุทุ่งยั้ง 10 คนอ่าน  
.
.

นางขันทอง สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดําเนินการให้สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์พระบรมธาตุ ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรูปแบบการหุ้มทอง ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง และภูมิทัศน์โดยรอบ.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Wednesday 19 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1022 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  เผาพริก-เกลือ แช่งโจรใจบาปฉกพระพุทธรูป 11 คนอ่าน  
.
.

จากกรณีคนร้ายวางยาพระสงฆ์แล้วขโมยพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 80 เซนติเมตร สูง 1 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อายุกว่า 150 ปี ประดิษฐานในศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยอาศัยจังหวะเสร็จงานบุญกฐินประจำปี ขโมยไปกลางดึกวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังทราบเหตุตัวแทนพระสงฆ์ในวัดพร้อมชาวบ้านเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมือง แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้าย และนำพระกลับคืนมาสู่วัดแต่อย่างใด  ล่าสุด (4 พ.ย.) ผู้นำชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้านบึงวิชัย หมู่ 4-6 และหมู่ 8 กว่า 50 คน ร่วมกันนำกากมะพร้าว ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ สาปแช่งแก๊งโจรที่ขโมยพระพุทธรูป.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Tuesday 18 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1313 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  วีระ “จี้” เคลียร์ผู้บุกรุกอุทยานประวัติศาสตร์ 16 คนอ่าน  
.
.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยภายหลังการตรวจพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ว่า ปัจจุบันการพัฒนาอุทยานทั้งสองแห่งเป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งรถราง จักรยาน เป็นต้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือได้รับรายงานจากกรมศิลปากรว่า มีประชาชนเข้ามาบุกรุกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากการสร้างที่อยู่อาศัย จนบานปลายไปถึงสร้างพื้นที่ทำกิน ทั้งทำไร่ทำนา และตัดฟันต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตหวงห้ามของอุทยาน เพื่อสร้างรีสอร์ท ซึ่งตนเห็นว่าอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ หากปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะจัดระเบียบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศใหม่อย่างจริงจัง โดยจะเริ่มนำร่องที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและกำแพงเพชรก่อน.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Thursday 13 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1444 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

. . .
ข่าวโบราณคดีฯ »  กรมศิลป์ลุยปรับโฉมพิพิธภัณฑ์ 15 คนอ่าน  
.
.

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กรมศิลปากรดูแล ปรับปรุง และพัฒนา พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ ให้มีชีวิตและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นั้น ตนได้มอบนโยบายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่และการจัดแสดงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักสถาปัตยกรรม ออกแบบปรับปรุงพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งมักใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสำคัญทางประวัติศาสตร์และ โบราณคดีระดับชาติ ให้มีความสวยงามและมีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและศิลปกรรมภายใน รวมถึงให้เปิดพื้นที่ให้โล่งขึ้น สามารถเคลื่อนย้ายการจัดแสดงได้ง่าย เพื่อสร้างมิติใหม่ของการจัดแสดงด้วย.
. » ผู้บันทึก: staff
[บันทึกเมื่อ Wednesday 12 Nov 14 @ 09:00]
(read more -- click มีต่อ... | 1134 ไบต์ | หมวด: แตกประเด็น | จำนวน: 0)  
.
.
 

ข่าวโบราณคดีฯ
ข่าวโบราณคดีฯ

2866 เรื่อง (287 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ]

วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856