วันเล็ก-ประไพ รำลึก
Web Banner

วันเล็ก-ประไพ รำลึก

 

วันที่ 17 พฤศจิกายนของทุกปี คือ “วันเล็ก-ประไพ รำลึก” เป็นวันสำคัญเพื่อรำลึกถึง “คุณเล็ก วิริยะพันธุ์” ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ บางปู มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และวารสารเมืองโบราณ

 

 

เมื่อ 40 กว่าปีก่อน หลังจากสร้างเมืองโบราณที่บางปูแล้ว คุณเล็กยังผลักดันให้เกิดวารสารเมืองโบราณขึ้น ด้วยมีความสนใจและเอาจริงเอาจังกับการศึกษาและสำรวจภูมิวัฒนธรรม โบราณวัตถุสถาน ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อนำความรู้และวัตถุทางวัฒนธรรมมาจัดแสดงและก่อสร้างเมืองโบราณขึ้น ภายใต้การจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่ซึ่งโบราณสถานนั้นๆ ตั้งอยู่ คุณเล็กเองยังได้ลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศร่วมกับนักวิชาการหลายท่านด้วย

 

 

 

นับตั้งแต่วารสารเมืองโบราณฉบับแรก ปรากฏสู่สายตาของนักอ่านเมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน วารสารเมืองโบราณยังคงสืบสานเจตนารมณ์ด้านการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นพลวัตของความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องค้นคว้าและค้นพบหลักฐานใหม่ตลอดเวลา

 


ด้วยความรำลึกถึง คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ


Tags

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น