ฉบับล่าสุด 45.4 "ตะนาวศรี"
Web Banner

ฉบับล่าสุด 45.4 "ตะนาวศรี"

 

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 

"ตะนาวศรี ชุมทางการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา"

 

 

เมืองตะนาวศรีมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า โอบล้อมด้วยแม่น้ำ 3 ด้าน คือ ทิศตะวันตกและทิศเหนือมีแม่น้ำตะนาวศรีไหลผ่าน ขณะที่ทิศตะวันออกเป็นแม่น้ำตะนาวศรีน้อย ส่วนทิศใต้เป็นแผ่นดินต่อเนื่องที่มีร่องรอยของแนวคันดิน สภาพพื้นที่ของเมืองมีระดับความสูงแตกต่างกัน โดยทางตะวันออกมีเขาสูงแล้วค่อยๆ ลาดลงสู่ที่ราบทางตะวันตก ประตูเมืองมีทั้งหมด 9 ประตู และบริเวณที่สูงบนเขาตั้งแต่เหนือจดใต้มักสร้างวัดและสถูปเจดีย์ เพื่อให้มองเห็นได้แต่ไกล

 

 

สนใจสั่งซื้อวารสารเมืองโบราณ

1. ร้านหนังสือริมขอบฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โทร 02 622 3510 / E-mail : rimkhobfabooks@gmail.com / Facebook : RimkhobfaBookstore

2. ฝ่ายสมาชิกสารคดี-เมืองโบราณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด โทร 02 547 2700 ต่อ 111-113 / E-mail : memberskd@gmail.com / Line ID : 0815835040 / Facebook : สารคดี-เมืองโบราณ-นายรอบรู้

 

รายละเอียดการสมัครสมาชิก-ต่ออายุสมาชิก  >> www.muangboranjournal.com/สมัครสมาชิก

หรือติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายสมาชิกสารคดี-เมืองโบราณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

โทร 02 547 2700 ต่อ 111-113

E-mail : memberskd@gmail.com

Line ID : 0815835040

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น