รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่
Web Banner

รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่

 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และวารสารเมืองโบราณ

ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญทุกท่าน.. ร่วมเรียนรู้วิถีบ้านลาวฝั่งธนฯ ที่ยังมีลมหายใจ ตั้งแต่บ่ายถึงย่ำค่ำกับกิจกรรม...

 

“รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่”

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  

 

ช่วงที่ 1

เวลา 13.00-14.30 น. ทัศนศึกษาจร ณ บ้านลาวศรีภูมิ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ และชุมชนทำขลุ่ยบ้านลาวบางไส้ไก่

● ลัดตรอกออกริมคลอง “ศรีภูมิ” ตาม “รอยลาว” จากนามนายกองสู่นามถิ่น ณ ชุมชนศรีภูมิ

● สักการะ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ง “วัดใหญ่ศรีสุพรรณ” วัดแรกสร้างโดยขุนนางจีนสมัยกรุงธนบุรี วัดสำคัญของชาวชุมชนศรีภูมิในปัจจุบัน

● เยี่ยมยลวัดลาว ตาม "รอยลาว" ผ่านประวัติศาสตร์ลาวสมัยเจ้าอนุวงศ์ และขลุ่ยบ้านลาวบางไส้ไก่

 

*** เวลา 13.00 น. พบกัน ณ “ลานด้านหน้า สน.บางยี่เรือ ริมถนนเทอดไท” *** 

 

ช่วงที่ 2

เวลา 14.30-17.30 น. เสวนา “ประวัติศาสตร์ย่านบ้านลาวและขลุ่ยลาวในดนตรีไทย”

● ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน

● รศ.วัชรา คลายนาทร นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ธนบุรี และ อาจารย์อานันท์ นาคคง นักมานุษยวิทยาดนตรีชาติพันธุ์ เปิดประเด็นเสวนา

● สาธิตการเป่าขลุ่ยและบรรเลงเพลงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

*** เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 14.30  น. *** 

ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ร่วมกิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

โทร 02 281 1988, 081 711 7558 หรือ inbox : m.me/muangboranjournal

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น