เชิญร่วมเสวนา...

เชิญร่วมเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาลำปำที่รัก หาดลำปำแสนสุข จ. พัทลุง