Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 47.3 สุรินทร์

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของกูยสุรินทร์ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด “คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์ ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

‘งานแห่ดาว’ เทศกาลคริสต์มาส ความทรงจำที่ท่าแร่


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 21 ธ.ค. 2021 ,16:10 น.

ความเป็นมาและเรื่องเล่าในความทรงจำ 'งานแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส' ของคนท่าแร่ สกลนคร จากพิธีกรรมสู่การท่องเที่ยว ...

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : ป่าดงปงไหว


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 23 พ.ย. 2021 ,10:40 น.

'ป่าดงปงไหว' ถิ่นฐานเดิมของชาวลัวะก่อนอพยพลงสู่ที่ราบ เรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวบ้านในเขตเขาสูงที่สันกำแพง ...

หยิบมาเล่า

'ปิดหัวลำโพง' พัฒนาหรือผลักภาระให้ประชาชน

สรุปเสวนา "ปิดหัวลำโพงเพื่อการพัฒนา หรือผลักภาระให้ประชาชน" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง (สถานีรถไฟกรุงเทพ) วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ...

ตลาด การสัญจร และถิ่นฐานของผู้คน


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 25 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 4 จังหวัดสงขลาและสตูล ...

คลังบทความ

“จากสัตว์หิมพานต์ถิ่นอีสาน สู่#มาร์ชเมลโล่” Part1

บันทึกงานเสวนา “จากสัตว์หิมพานต์ถิ่นอีสาน สู่#มาร์ชเมลโล่” โดยอาจาร์ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณคมกฤษ เทพเทียน แห่ง MOTMO Studio ...