Popular

พริกไทยเมืองจันท์ในคลังภาพ Robert L. Pendleton


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 17 ธ.ค. 2018 ,9:30 น.

ภาพสถานีทดลองพริกไทยและสวนพริกไทยที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แหล่งปลูกพริกไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยนักภูมิศาสตร์ชาวอเมริกัน ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน" ...

ภาคสนาม

เสมาพันปี “บึงโนนงิ้ว”


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 21 ม.ค. 2019 ,0:00 น.

ร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคทวารวดีที่แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว ลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ ...

“สระมรกต” สระน้ำนอกเมืองศรีมโหสถ


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 14 ม.ค. 2019 ,14:00 น.

ตำนานและหลักฐานทางโบราณคดีของสระน้ำโบราณในแหล่งโบราณคดีสระมรกต นอกเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ...

หยิบมาเล่า

พระราชพิธี 12 เดือน ปฎิทินชีวิตของชาวสยามประเทศ


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 17 ม.ค. 2019 ,8:30 น.

สมุดภาพลายรดน้ำและภาพลายกำมะลอภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจำลอง ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ...

แวดวงเสวนา

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 24 ธ.ค. 2018 ,9:03 น.

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 ณ เมืองพัทลุง ...

วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ


เรื่อง : จตุพร ทองขันธ์ 26 พ.ย. 2018 ,14:32 น.

สรุปงานเสวนา “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนทีอยุธยา" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ...

คลังบทความ

เครื่องใช้ไม้สอยของพวกโซ่ง

เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวโซ่งที่สุพรรณบุรีผ่านสิ่งของเครื่องใช้ ประเภทเครื่องจักสาน ...

สทิงหม้อ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ

ย้อนดูองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณของชุมชนสทิงหม้อที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ก่อนวันสูญหาย ...

พลูหลวง : ดวงดาว-โหราศาสตร์

เรียนรู้คติความเชื่อด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จากบทความของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ผ่านนามปากกา "พลูหลวง" ใน 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ ...

"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง ...