X

Popular

“ระบั่น” เครื่องหอมในพิธีเจ้าเซ็น


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 11 ต.ค. 2019 ,8:30 น.

ตำรับเครื่องหอมโบราณในพิธีกรรมที่สืบทอดในหมู่แขกเจ้าเซ็น หรือมุสลิมนิกายชีอะห์เชื้อสายเปอร์เชีย ...

Highlight

[์New Cover] พลิกหน้าสารบัญ ฉบับ 46.1

"เขาสามแก้ว" แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย แหล่งโบราณคดีสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ชุมพร-กระบุรี ...

ภาคสนาม

สะพานเฉลิมวันชาติ อนุสรณ์ยุคคณะราษฎร


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 มี.ค. 2020 ,15:30 น.

สืบร่องรอยความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรผ่านประวัติความเป็นมาของ "สะพานเฉลิมวันชาติ" บนถนนประชาธิปไตย ...

บัญชา พงษ์พานิช จุดเริ่ม-เปลี่ยน บนเส้นทางไร้ตัวตน


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 16 มี.ค. 2020 ,14:00 น.

คุยกับคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ผู้ถอดรหัสลูกปัดโบราณ บอกเล่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง ...

หยิบมาเล่า

ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 2 เม.ย. 2020 ,13:00 น.

หนังสือประวัติศาสตร์สังคมเมืองเชียงใหม่ ผ่านการศึกษา 6 ชุมชน โดยรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ...

ตามหาเมืองกระบุรีโบราณ

หนังสือท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของ "กระบุรี" เมืองสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ด้วยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติกับคำบอกเล่าของผู้คน ...

แวดวงเสวนา

แวดวงโบราณคดี : ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 18 ก.พ. 2020 ,11:00 น.

สรุปสัมมนาวิชาการ “ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ...

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 10 ต.ค. 2019 ,16:30 น.

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ...

คลังบทความ

นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเอกสารต่างๆ ...

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125 ...