Popular

สทิงหม้อ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ

ย้อนดูองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณของชุมชนสทิงหม้อที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ก่อนวันสูญหาย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด! ...

ภาคสนาม

“ฮ้อนหว่องกุง” ศาลเจ้าจีนแคะในหมู่บ้านฮกเกี้ยน


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 1 เม.ย. 2019 ,14:10 น.

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงหรือศาลเจ้าโรงเกือกแห่งย่านจีนตลาดน้อย ...

หยิบมาเล่า

แวดวงเสวนา

"จักรวรรดิ" แหล่งค้าสมุนไพรใจกลางกรุง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 8 พ.ค. 2019 ,17:00 น.

ทำความรู้จักย่านจักรวรรดิและกิจการร้านขายยาสมุนไพรจากอดีต-ปัจจุบัน วิทยากรโดย "สมชัย กวางทองพานิชย์" และทายาทร้านเจ้ากรมเป๋อ "ถวัลย์ สุวรรณเตมีย์" ...

สรุปเสวนา “ปกิณกะอินเดีย”


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 19 เม.ย. 2019 ,8:30 น.

สำรวจสีสันแห่งดินแดนพุทธภูมิผ่านภาพถ่าย ด้วยสายตานักมานุษยวิทยา นำโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม ...

เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 8 ก.พ. 2019 ,8:30 น.

ฟัง อ.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าถึงงานโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-ท่าพระ ...

คลังบทความ

"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง ...