Popular

“โจ” เครื่องรางพิทักษ์ทรัพย์ของคนถิ่นใต้


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 14 มิ.ย. 2019 ,8:30 น.

ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการทางสังคม ...

มุสลิมบ้านสงขลาเมืองไชยา


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 16 ก.ค. 2019 ,13:00 น.

ประวัติศาสตร์ "บ้านสงขลา" อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายจากเมืองสงขลา สมัยสุลต่านมุสตาฟา ...

โรงเรียนภาษาอังกฤษที่ตะกั่วป่า สมัยรัชกาลที่ 5


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 21 ก.ค. 2019 ,14:00 น.

เก็บตกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองตะกั่วป่าจากเอกสารเก่า เมื่อครั้งหนึ่งเคยมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.3

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมเมืองนครศรีธรรมราชในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด! ...

ภาคสนาม

“ระบั่น” เครื่องหอมในพิธีเจ้าเซ็น


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 11 ต.ค. 2019 ,8:30 น.

ตำรับเครื่องหอมโบราณในพิธีกรรมที่สืบทอดในหมู่แขกเจ้าเซ็น หรือมุสลิมนิกายชีอะห์เชื้อสายเปอร์เชีย ...

หยิบมาเล่า

บุญสารทเดือนสิบ


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 10 ต.ค. 2019 ,8:30 น.

ภาพบรรยากาศงานสารทเดือนสิบ บุญใหญ่ประจำปีของชาวใต้ ณ วัดหัวอิฐ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2519 ...

ย้อนเวลาเที่ยวงาน "เทศกาลลางสาดหวาน อุตรดิตถ์"


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 4 ก.ค. 2019 ,16:00 น.

ชมชุดภาพขบวนแห่ในงานเทศกาลที่มีสีสันที่สุดของชาวสวนอุตรดิตถ์ เมื่อ 30 ปีก่อน ...

แวดวงเสวนา

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 10 ต.ค. 2019 ,16:30 น.

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ...

5 หัวข้อวิจัยในงานเสวนาวิชาการ 65 ปี คณะโบราณคดี


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 7 ก.ค. 2019 ,0:00 น.

ความเคลื่อนไหวในแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีในการประชุมวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ...

คลังบทความ

นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเอกสารต่างๆ ...

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125 ...