Popular

“ปรางค์ปู่จ่า” ร่องรอยวัฒนธรรมเขมรที่สุโขทัย


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 4 ก.พ. 2019 ,10:00 น.

สำรวจ “ปรางค์ปู่จ่า” ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 บนยอดเขาปู่จ่า จังหวัดสุโขทัย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด! ...

ภาคสนาม

หยิบมาเล่า

เรือนเครื่องผูก


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 28 ก.พ. 2019 ,8:30 น.

เปิดตำราภูมิความรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทย ประเภทเรือนเครื่องผูก ผลงาน รศ.เสนอ นิลเดช ที่รวบรวมไว้ก่อนวันเลือนหาย ...

เพลิงผลาญตลาดบางโพ-วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ พ.ศ. 2508

ภาพเหตุการณ์ในความทรงจำที่ไม่เคยลืมของชาวตลาดบางโพ จากสมุดภาพส่วนบุคคลของร้านขายยาจี่อันจั่นโอสถ ...

แวดวงเสวนา

เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 8 ก.พ. 2019 ,8:30 น.

ฟัง อ.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าถึงงานโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-ท่าพระ ...

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 24 ธ.ค. 2018 ,9:03 น.

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 ณ เมืองพัทลุง ...

คลังบทความ

"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง ...