Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

วัดศรีชุม วัดพม่าในนครลำปาง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

ยลงานศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ภาพสะท้อนบทบาทและความสำคัญของชุมชนพม่าในลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ...

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : กู่ลัวะ


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 22 พ.ย. 2021 ,15:10 น.

สำรวจร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพงที่ "กู่ลัวะ" หรือวัดกล้วย โบราณสถานร้างบนเขตชายป่าระหว่างดอยหัวป่าเฮ่วกับดอยกิ่วแฮ่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 48.2 : ฟ้าแดดสงยาง

ชมความงามของใบเสมา 'ฟ้าแดดสงยาง' ที่สุดของเสมาหินทวารวดีอีสาน และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกาฬสินธุ์ ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

‘บ้านต้นเปา’ แหล่งผลิตกระดาษสาทำมือ ณ สันกำแพง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 25 พ.ค. 2022 ,16:30 น.

สืบร่องรอยความเป็นมาของผู้คนและงานหัตถกรรม ณ 'บ้านต้นเปา' แหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ...

วิธีคิด วิถีคราฟท์ (ใหม่ๆ) ณ โหล่งฮิมคาว


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 8 มี.ค. 2022 ,16:00 น.

คุยกับชัชวาล ทองดีเลิศย์ ผู้บุกเบิก “โหล่งฮิมคาว” แหล่งรวมร้านงานคราฟท์ ริมลำน้ำคาว บ้านมอญ สันกำแพง ด้วยแนวคิดที่มากกว่าแหล่งท่องเที่ยว ...

หยิบมาเล่า

'ปิดหัวลำโพง' พัฒนาหรือผลักภาระให้ประชาชน

สรุปเสวนา "ปิดหัวลำโพงเพื่อการพัฒนา หรือผลักภาระให้ประชาชน" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง (สถานีรถไฟกรุงเทพ) วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ...

ตลาด การสัญจร และถิ่นฐานของผู้คน


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 25 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 4 จังหวัดสงขลาและสตูล ...

คลังบทความ

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ ...