Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

วัดศรีชุม วัดพม่าในนครลำปาง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

ยลงานศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ภาพสะท้อนบทบาทและความสำคัญของชุมชนพม่าในลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ...

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : กู่ลัวะ


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 22 พ.ย. 2021 ,15:10 น.

สำรวจร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพงที่ "กู่ลัวะ" หรือวัดกล้วย โบราณสถานร้างบนเขตชายป่าระหว่างดอยหัวป่าเฮ่วกับดอยกิ่วแฮ่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 48.2 : ฟ้าแดดสงยาง

ชมความงามของใบเสมา 'ฟ้าแดดสงยาง' ที่สุดของเสมาหินทวารวดีอีสาน และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกาฬสินธุ์ ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

สำรวจภาพเขียนสีที่ อ. น้ำโสม อุดรธานี


เรื่อง : ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ 28 พ.ย. 2022 ,14:10 น.

เด็กๆ บ้านนาเก็นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านการสำรวจภาพเขียนสีที่เพิงผาบนเส้นทางข้ามเทือกเขาที่ อ. น้ำโสม อุดรธานี ...

‘บ้านต้นเปา’ แหล่งผลิตกระดาษสาทำมือ ณ สันกำแพง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 25 พ.ค. 2022 ,16:30 น.

สืบร่องรอยความเป็นมาของผู้คนและงานหัตถกรรม ณ 'บ้านต้นเปา' แหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ...

หยิบมาเล่า

ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ หากกรุงเทพฯ ต้องจมน้ำ?”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 24 พ.ย. 2022 ,13:50 น.

ร่วมวงเสวนาระดมความคิดเพื่อหาทางรับมือ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

กรุงเทพฯ เมืองหลวง ปรับเปลี่ยนหรือโยกย้าย ?


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 24 พ.ย. 2022 ,11:30 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานเสวนา “ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ หากกรุงเทพฯ ต้องจมน้ำ?” ...

'ปิดหัวลำโพง' พัฒนาหรือผลักภาระให้ประชาชน

สรุปเสวนา "ปิดหัวลำโพงเพื่อการพัฒนา หรือผลักภาระให้ประชาชน" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง (สถานีรถไฟกรุงเทพ) วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ...

คลังบทความ

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ ...