Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

วัดศรีชุม วัดพม่าในนครลำปาง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

ยลงานศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ภาพสะท้อนบทบาทและความสำคัญของชุมชนพม่าในลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ...

ร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพง : กู่ลัวะ


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 22 พ.ย. 2021 ,15:10 น.

สำรวจร่องรอยลัวะเมืองสันกำแพงที่ "กู่ลัวะ" หรือวัดกล้วย โบราณสถานร้างบนเขตชายป่าระหว่างดอยหัวป่าเฮ่วกับดอยกิ่วแฮ่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 48.3 เมืองพะเยา-ภูกามยาว

พะเยาเป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำอิง นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

รอยอดีตที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 26 ธ.ค. 2022 ,15:20 น.

การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ ‘หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรี’ ...

ชุมชนโบราณบ้านทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ 23 ธ.ค. 2022 ,14:20 น.

สำรวจชุมชนโบราณบ้านทะเมนชัย เมืองโบราณในผังกลมรี เขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ...

หยิบมาเล่า

สรุปเสวนา "จากคุชราตสู่สยามฯ"


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 28 ธ.ค. 2022 ,15:00 น.

สรุปเสวนาวิชาการสาธารณะ “จากคุชราตสู่สยาม : บทบาทพ่อค้ามุสลิมดาวุดีโบห์ราจากเอกสารจดหมายเหตุ” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ...

ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ หากกรุงเทพฯ ต้องจมน้ำ?”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 24 พ.ย. 2022 ,13:50 น.

ร่วมวงเสวนาระดมความคิดเพื่อหาทางรับมือ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

กรุงเทพฯ เมืองหลวง ปรับเปลี่ยนหรือโยกย้าย ?


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 24 พ.ย. 2022 ,11:30 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานเสวนา “ย้ายเมืองหรืออยู่ต่อ หากกรุงเทพฯ ต้องจมน้ำ?” ...

คลังบทความ

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ ...