Popular

วัดประเดิม วัดเก่าเมืองชุมพร


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 9 พ.ค. 2020 ,8:30 น.

เยี่ยมชมโบราณวัตถุสถานที่วัดประเดิมหรือวัดสุทธาวาสธาราม วัดโบราณใกล้คลองชุมพร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ...

ขนมแม่เอ๊ย


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 9 พ.ค. 2020 ,18:00 น.

เรียนรู้รากที่มาของขนมไทยหลากหลายชนิดที่หลายคนอาจไม่รู้หรือหลงลืมไป จากหนังสือ "ขนมแม่เอ๊ย" ผลงานการค้นคว้าเรียบเรียงโดย ส. พลายน้อย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 46.2 พริบพรี

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พริบพรี นครประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองโบราณที่มิเคยร้างราผู้คน... ...

ศรีศักรทัศน์

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 18 มิ.ย. 2020 ,12:30 น.

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10 ...

ภาคสนาม

ร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโคกพริก ราชบุรี


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 18 มิ.ย. 2020 ,16:30 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริก ...

หมาก-มะพร้าวในเรือกสวนเก่าที่ลับแล


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 22 พ.ค. 2020 ,17:00 น.

ในอดีตเรือกสวนใน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ นิยมปลูกหมาก-มะพร้าวไว้บริโภคและเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ก่อนจะถูกลดความสำคัญลง เพราะวิถีที่แปรเปลี่ยน ...

หยิบมาเล่า

กำแพงเมืองพริบพรี แผนที่เมืองโบราณ และการขุดค้น


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 3 ก.ค. 2020 ,23:20 น.

สรุปเสวนา "กำแพงเมืองพริบพรี แผนที่เมืองโบราณ และการขุดค้น" ณ Think Cafe มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ...

พลิกพับบุด

สรุปเสวนา “พลิกพับบุด” หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติและมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ...

คลังบทความ

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (2)

เปิดหลักฐานเอกสารทัพเรือในสงครามไทยกับพม่าสมัย ร.1 และเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากปากจั่น-ชุมพร ด้านเส้นทางผ่านบ้านรับร่อ โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (1)

สำรวจเส้นทางข้ามคอดกิ่วกระหรือคอคอดกระ ซึ่งเป็นทางสัญจรผ่านป่าเขาที่เชื่อมระหว่างชุมพร-กระบุรี สมัยก่อนตัดถนนเพชรเกษม โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

น. ณ ปากน้ำ ดูจิตรกรรมวัดสามแก้ว


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 22 เม.ย. 2020 ,8:30 น.

ตามรอยอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ ดูจิตรกรรมอุโบสถวัดสามแก้ว จ.ชุมพร ฝีมือพระยาอนุศาสน์จิตรกร ช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 6 ...

"หลายเหลี่ยม หลากมุม" โดย อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรา” ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ ? คอลัมน์ “หลายเหลี่ยม หลากมุม” ขอเป็นพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมแสวงหาความหมายของการดำรงอยู่ ...