Popular

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด ...

ศรีศักรทัศน์

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว" ...

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ...

ภาคสนาม

โปสเตอร์หนังเก่า มรดกความทรงจำโรงหนังที่ตะกั่วป่า


เรื่อง : กมล แซ่แต้ 14 มิ.ย. 2021 ,15:30 น.

เปิดกรุของสะสมของป๋าสุรพล แซ่แต้ ช่างวาดภาพคัตเอาท์รุ่นเก๋า ย้อนรอยความทรงจำเมืองตะกั่วป่า ยุคเหมืองแร่ ผ่านโปสเตอร์หนังของ “โรงหนังกลั่นแก้ว” ...

หยิบมาเล่า

ตลาด การสัญจร และถิ่นฐานของผู้คน


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 25 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 4 จังหวัดสงขลาและสตูล ...

เมืองท่า การค้า และศรัทธาพื้นถิ่น


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 15 ก.ค. 2021 ,8:30 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ เล่ม 3 โดยนักเรียนจาก 6 โรงเรียนในจังหวัดตรัง ...

คลังบทความ

โบราณคดีจอมบึง ตอนที่ 3

กอง บ.ก. สัญจร ตอน ร่องรอยทางโบราณคดีและพัฒนาการของชุมชนโบราณรอบจอมบึง "อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย” ปราชญ์เมืองราชบุรี สัมภาษณ์โดย คุณสุดารา สุจฉาย ...