Popular

ตามรอย น. ณ ปากน้ำ สำรวจวัดร้างอยุธยา


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 25 ต.ค. 2018 ,0:00 น.

ตามรอย "ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนฯ" ของ อาจารย์ น. ณ ปากน้ำ สำรวจโบราณสถานโดยรอบเกาะเมืองอยุธยา โดยมุ่งไปที่วัดร้างซึ่งหลบซ่อนสายตาผู้คน ...

เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ

สืบหาร่องรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ อันเป็นเส้นทางการค้าที่ใช้ติดต่อระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน" ...

ภาคสนาม

สุรพล แซ่แต้ : ช่างวาดแห่งเมืองตะกั่วป่า


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 28 พ.ย. 2018 ,7:11 น.

เส้นทางศิลปินจากช่างวาดภาพคัทเอาท์หน้าโรงหนัง สู่ผู้รังสรรค์ภาพวาดในงานเทศกาลกินผัก ประเพณีประจำเมืองตะกั่วป่า ...

“ถนนดิสโก้” จังหวะดนตรีแห่งกษัตริย์นักพัฒนา


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 23 พ.ย. 2018 ,5:52 น.

ถนนชื่อแปลกที่ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ...

หยิบมาเล่า

แวดวงเสวนา

วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ


เรื่อง : จตุพร ทองขันธ์ 26 พ.ย. 2018 ,14:32 น.

สรุปงานเสวนา “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนทีอยุธยา" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ...

เสวนา "ปืนใหญ่ในสยาม"


เรื่อง : อารียา หลาทอง 13 พ.ย. 2018 ,8:45 น.

สรุปเสวนา “ปืนใหญ่ในสยาม : จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ...

คลังบทความ

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-9751-6460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!