Popular

สะพานเฉลิมวันชาติ อนุสรณ์ยุคคณะราษฎร


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 20 มี.ค. 2020 ,15:30 น.

สืบร่องรอยความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรผ่านประวัติความเป็นมาของ "สะพานเฉลิมวันชาติ" บนถนนประชาธิปไตย ...

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (1)

สำรวจเส้นทางข้ามคอดกิ่วกระหรือคอคอดกระ ซึ่งเป็นทางสัญจรผ่านป่าเขาที่เชื่อมระหว่างชุมพร-กระบุรี สมัยก่อนตัดถนนเพชรเกษม โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

มุสลิมบ้านสงขลาเมืองไชยา


เรื่อง : เกสรบัว อุบลสรรค์ 16 ก.ค. 2019 ,13:00 น.

ประวัติศาสตร์ "บ้านสงขลา" อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายจากเมืองสงขลา สมัยสุลต่านมุสตาฟา ...

Highlight

ศรีศักรทัศน์

นัยบทบรรณาธิการ : การถือผีในสังคมปัจจุบัน

‘การถือผี’ การดำรงอยู่เพื่อความมั่นคงทางจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพิธีกรรม ...

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 13 ม.ค. 2021 ,23:30 น.

รวมรายชื่อบทความของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์จนถึงปีที่ 46 (พ.ศ. 2517-2563) ...

ภาคสนาม

โปสเตอร์หนังเก่า มรดกความทรงจำโรงหนังที่ตะกั่วป่า


เรื่อง : กมล แซ่แต้ 14 มิ.ย. 2021 ,15:30 น.

เปิดกรุของสะสมของป๋าสุรพล แซ่แต้ ช่างวาดภาพคัตเอาท์รุ่นเก๋า ย้อนรอยความทรงจำเมืองตะกั่วป่า ยุคเหมืองแร่ ผ่านโปสเตอร์หนังของ “โรงหนังกลั่นแก้ว” ...

หยิบมาเล่า

ภาพอดีต 'ตลาดมิ่งเมือง' แหล่งตัดเสื้อผ้าแบบด่วน ๆ


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 11 พ.ค. 2021 ,16:00 น.

ชุดภาพถ่าย 'ตลาดมิ่งเมือง' แหล่งตัดเสื้อผ้าแบบด่วนทันใจในอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามแปลกตา ก่อนถูกรื้อทิ้ง ...

กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 17 มี.ค. 2021 ,14:10 น.

หนังสือรวมบทความในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่นครศรีธรรมราช ...

ลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 22 ม.ค. 2021 ,8:30 น.

หลากเรื่องราวลูกปัดโบราณที่พบในไทยและประเทศใกล้เคียง เรียงร้อยโดย ‘เชน ชุมพร’ ผู้หลงใหลในโลกของลูกปัด ...

คลังบทความ

โบราณคดีจอมบึง ตอนที่ 3

กอง บ.ก. สัญจร ตอน ร่องรอยทางโบราณคดีและพัฒนาการของชุมชนโบราณรอบจอมบึง "อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย” ปราชญ์เมืองราชบุรี สัมภาษณ์โดย คุณสุดารา สุจฉาย ...