"กรุงศรีอยุธยา" สู่ "กรุงธนบุรี" จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ
แวดวงเสวนา

"กรุงศรีอยุธยา" สู่ "กรุงธนบุรี" จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ

 

รวมภาพบรรยากาศภายในงานเสวนา"กรุงศรีอยุธยา สู่ กรุงธนบุรี จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ" และเปิดตัวนิทรรศการภาพวาดแผนที่วาดฉบับเมืองโบราณ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัว

 

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถานำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม  ส่วนภาคเสวนามี คุณวิยะดา ทองมิตร นักเขียน นักวิชาการประจำมูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ และหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังภาพวาดแผนที่ฉบับเมืองโบราณ  ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ ผู้ออกเดินสำรวจหาวัดร้างในบางกอกและอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรร่วมพูดคุย

 

 

คุณชัชกูล รัตนวิบูลย์ ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวปฐกถา

 

คุณวิยะดา ทองมิตร เล่าถึงขั้นตอนการค้นคว้าและสังเคราะห์ข้อมูล

ผ่านหลักฐานต่างๆ ทั้งเอกสารและโบราณคดี เพื่อทำแผนที่วาดฉบับเมืองโบราณ

 

ศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ (ขวา) และ ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร (ซ้าย)  

 

สำเนาแผนที่กรุงธนบุรีวาดโดยสายลับพม่า ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี

 

ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร  เล่าถึงวิธีการใช้แผนที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 

 

 

ในช่วงท้ายเป็นการนำชมนิทรรศการภาพวาดแผนที่ฉบับเมืองโบราณ วิทยากรโดย คุณสุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย ผู้วาดแผนที่ฉบับต่าง ๆ ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

คุณสุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย ผู้วาดแผนที่ฉบับเมืองโบราณ ระหว่างนำชมนิทรรศการ

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น