เชิญร่วมเสวนา...
Web Banner

เชิญร่วมเสวนา...

 

"วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" งานเสวนาที่จะพาทุกท่านเดินทางย้อนวันวานกลับไปสัมผัสแง่งามในมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และคืนชีวิตให้ตำนาน เรื่องเล่า ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อพลิกฟื้น พัฒนา และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า น่าจดจำ...

 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และวารสารเมืองโบราณ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง ภาคีคนรักเมืองสงขลา และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากวัดดีหลวง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาจากคนในเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน… "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาลำปำที่รัก หาดลำปำแสนสุข จังหวัดพัทลุง

 

ร่วมวงสนทนาโดย "อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกุล" นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพัทลุง-สงขลา "อาจารย์ประมวล มณีโรจน์" นักเขียนแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา และ "พระครูใบฎีกาศักรินทร์ สิริภทฺโท" พระนักพัฒนาตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากวัดดีหลวง ดำเนินรายการโดย "อาจารย์วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ" จากภาคีคนรักเมืองสงขลา

 

 

ฟรี!

ไม่มีค่าลงทะเบียน!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ"

โทร 02 281 1988, 099 751 6460 หรือ Facebook : Muang Boran Journal 

 

>> ภายในงานมีวารสารเมืองโบราณฉบับ 44.3 "ไชยบุรี ปราการที่แข็งแกร่งของพัทลุง" และฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน" จำหน่าย 

 

 

ดูสารบัญ คลิก  วารสารเมืองโบราณ 44.3 , วารสารเมืองโบราณ 44.4

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น