ฉบับล่าสุด 45.3 : เมืองพระเวียง
Web Banner

ฉบับล่าสุด 45.3 : เมืองพระเวียง

 

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)
"พระเวียง : เมืองตามพรลิงค์บนหาดทรายแก้ว"

 

 

"พระเวียง" เป็นเมืองสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ที่โยกย้ายมาจากชุมชนท่าเรือ แปงบ้านเมืองใหม่บนหาดทรายแก้วของสันทรายใหม่ ก่อนจะย้ายมาตั้งยังเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ตัวเมืองตั้งอยู่บนหาดทรายแก้วที่เป็นแนวสันทรายใหม่ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีคูน้ำล้อมรอบ กำแพงเมืองเป็นกำแพงดิน ด้านทิศตะวันตกของเมืองเป็นที่ราบซึ่งค่อยๆ ลดระดับลาดลงสู่ชายทะเลทางด้านทิศตะวันออก และมีลำคลองหลายสายไหลผ่านสามารถเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลได้

 

ด้วยเป็นพื้นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างยาวราว 600 x 1000 เมตร ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงเมืองที่ทำจากดิน อาณาเขตด้านทิศเหนือจดคลองสวนหลวง ทิศใต้จดคลองคูพาย ทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทุ่งนาที่ราบ โดยทางทิศตะวันออกมีเส้นทางน้ำคือ คลองป่าเหล้า และคลองสวนหลวงไหลผ่านไปออกทะเลด้านอ่าวไทย อันเป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ โบราณสถานสำคัญภายในตัวเมือง ได้แก่ พระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ วัดพระเวียง และวัดสวนหลวง ส่วนโบราณสถานนอกเมืองทางทิศเหนือคือ วัดท้าวโคตร วัดพระมหาธาตุ และฐานพระสยม
 

สนใจสั่งซื้อวารสารเมืองโบราณ

1. ร้านหนังสือริมขอบฟ้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โทร 02 622 3510 / E-mail : rimkhobfabooks@gmail.com / Facebook : RimkhobfaBookstore

2. ฝ่ายสมาชิกสารคดี-เมืองโบราณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด โทร 02 547 2700 ต่อ 111-113 / E-mail : memberskd@gmail.com / Line ID : 0815835040 / Facebook : สารคดี-เมืองโบราณ-นายรอบรู้

 

รายละเอียดการสมัครสมาชิก-ต่ออายุสมาชิก  >> www.muangboranjournal.com/สมัครสมาชิก

หรือติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายสมาชิกสารคดี-เมืองโบราณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

โทร 02 547 2700 ต่อ 111-113

E-mail : memberskd@gmail.com

Line ID : 0815835040

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น