สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน
Web Banner

สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน 

วารสารเมืองโบราณ ฉบับใหม่ 44.4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
“สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน”

 

 

เมื่อ “เมืองสทิงพระ” บนคาบสมุทรสทิงพระเสื่อมความสำคัญลง เมืองสงขลาหัวเขาแดงจึงก่อกำเนิดขึ้นทางตะวันออกของทะเลสาบสงขลา หัวเขาแดงเป็นภูเขาที่อยู่ตรงปลายด้านใต้สุดของสันทรายคาบสมุทรสทิงพระและเป็นภูเขา 2 ทะเลเพราะเป็นแหลมสั้นๆ ยื่นลงไปตรงรอยต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาหัวเขาแดงจึงมีทะเลล้อมรอบ 3 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศใต้ สำหรับภูเขาที่รายล้อมตัวเมืองหัวเขาแดง ได้แก่ เขาแดง เขาเมือง และเขาเขียว

 

สิงขรนครา สิงหนครา หรือแซงกอรา ล้วนเป็นชื่อเมืองสงขลาที่ถูกเรียกขานในสมัยอยุธยา ซึ่งเวลานั้นตั้งอยู่ ณ หัวเขาแดง มีชัยภูมิอยู่บนไหล่เขาและสามารถควบคุมทางเข้าสู่ทะเลสาบ ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาทางทิศเหนือ มีแนวกำแพงป้องกัน 3 ด้าน ส่วนทางทิศใต้ใช้เขาแดงเป็นปราการธรรมชาติ มีป้อมปืนเรียงรายถึง 18 ป้อม ชายหาดจอดเรือสินค้าที่กำบังคลื่นลมได้ดี สงขลาที่หัวเขาแดงจึงเป็นสถานีการค้านานาชาติที่มีความรุ่งเรืองมากในคาบสมุทรภาคใต้

 

“เมืองสงขลาหัวเขาแดง” ก่อตั้งขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 โดยชาวมุสลิมชื่อ ดาโต๊ะ โมกอลล์ ซึ่งพาครอบครัวและบริวารหลบหนีภัยจากการล่าเมืองขึ้นของดัตช์ในชวามาขึ้นบกที่หัวเขาแดง เนื่องจากชัยภูมิของหัวเขาแดงตั้งอยู่บนที่สูง สามารถกำบังคลื่นลมมรสุมและมีชายหาดที่เหมาะต่อการเป็นท่าจอดเรือ อีกทั้งยังสามารถคุมเส้นทางเดินเรือที่จะเข้าไปในทะเลสาบสงขลาได้ กอปรกับเมืองแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากหัวเมืองภายในที่บรรดาพ่อค้าทั้งชาติตะวันตกและตะวันออกต้องการ เมื่อเจ้าเมืองมีนโยบายทำให้เป็นเมืองปลอดภาษี เมืองสงขลาหัวเขาแดงจึงกลายเป็นเมืองท่าที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ความมั่นคงทางการเมือง

 

เมืองสงขลาหัวเขาแดงอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองที่เป็นมุสลิมสืบต่อมากว่า 70 ปี ก็เสื่อมโทรมลง ตัวเมืองสงขลาแห่งที่ 2 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณแหลมสน อีกด้านหนึ่งของเขาหัวแดง ก่อนจะย้ายมายังบริเวณบ่อยาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาตราบถึงปัจจุบัน...

 

สารบัญวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.4 คลิก http://www.muangboranjournal.com/bookpost/168 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.muangboranjournal.com/   

หรือ  https://www.facebook.com/muangboranjournal

 

รายละเอียดการสั่งซื้อ / สมัครสมาชิก คลิก http://www.muangboranjournal.com/สมัครสมาชิก


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น