“ถนนดิสโก้” จังหวะดนตรีแห่งกษัตริย์นักพัฒนา

“ถนนดิสโก้” จังหวะดนตรีแห่งกษัตริย์นักพัฒนา

 

ถนนดิสโก้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนชื่อแปลกสายนี้มีที่มา...

 

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งหาสถานที่สำหรับก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการชลประทาน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของความลำบากแร้นแค้นที่ประชาชนในพระองค์ต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงเกิดเป็น “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

 

ในครั้งนั้น ถนนหนทางสู่ลำพะยังเป็นเพียงทางเกวียน ขรุขระ ในการออกสำรวจไม่มีผู้ชำนาญทาง ประกอบกับเป็นการเดินทางตอนกลางคืนจึงไม่ได้รับความสะดวกนัก ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่า

 

“...ผู้ที่นำทางนั้น ก็นำไปที่แห่งหนึ่ง เป็นที่เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเลี้ยวซ้าย แต่เขาก็บอกให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียน ผ่านโรงเรียนก็เลี้ยวขวา เลี้ยวขวานั้น ก็เข้าไปในทางที่เรียกว่า ลำลองอย่างมากๆ เป็นทางที่เขาเต้นดิสโก้ ที่เต้นดิสโก้นี้ เพราะว่ารถมันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเต้นดิสโก้ ก็เลยเรียกว่า ทางดิสโก้...”

 

ส่วนหนึ่งของทุ่งนาสีเขียวขจีในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จากอดีตหมู่บ้านแห้งแล้งพลิกคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยโครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งเป็น 2 โครงการใหญ่ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนฯ และโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสถึงโครงการนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ว่า

 

“...พื้นที่กาฬสินธุ์ ลำพะยัง เป็นโครงการชัยพัฒนาจริงๆ เพราะเริ่มทำตั้งแต่ไม่มีน้ำ ต้องใช้น้ำค้างทำการเกษตร ไม่ได้ผลผลิตเลย ... เริ่มพัฒนาลำพะยังให้มีน้ำเก็บกักน้ำได้ จนปัจจุบันราษฎรมีอาชีพ มีฐานะ จึงถือได้ว่าเป็นชัยพัฒนา...”

 

ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของ "ถนนดิสโก้" ถนนแห่งเสียงเพลงที่มาพร้อมสายน้ำอันชุ่มฉ่ำจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนาในใจปวงชนชาวไทย


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ