Profile image example เกสรบัว อุบลสรรค์

เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

ศรัทธาพญาเต่างอย

จากชื่อบ้านนามเมืองสู่ศรัทธาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพระกัสสปพุทธเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เต่าผู้บันดาลโชคลาภ

คร่าวเชียงแสนแตก

เอกสารบันทึกเกร็ดประวัติศาสตร์สามัญชนเมื่อคราวเชียงแสนแตกพ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2347 ปริวรรตและเรียบเรียงโดยธวัชชัย ทำทอง

พินิจตำนานลำปาง

หนังสือที่ว่าด้วยตำนานเมืองลำปาง ปริวรรตและวิเคราะห์โดย ศ. สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา

วัดประเดิม วัดเก่าเมืองชุมพร

เยี่ยมชมโบราณวัตถุสถานที่วัดประเดิมหรือวัดสุทธาวาสธาราม วัดโบราณใกล้คลองชุมพร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

มุสลิมบ้านสงขลาเมืองไชยา

ประวัติศาสตร์ "บ้านสงขลา" อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี ชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายจากเมืองสงขลา สมัยสุลต่านมุสตาฟา

เสมาพันปี “บึงโนนงิ้ว”

ร่องรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคทวารวดีที่แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว ลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์

ภาพบรรยากาศพิธีกรรมบุญทรงกู่ ประจำปี 2561 ณ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง โบราณสถานสำคัญแห่งบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด...

ลัดล่อง ท่องตลาด ริมสายน้ำสุพรรณบุรี

ในอดีตตลอดริมแม่น้ำสุพรรณบุรีเต็มไปด้วยตลาดใหญ่น้อยจำนวนมากที่เจริญขึ้นเพราะการตั้งถิ่นฐานชุมชน - - มาดูกันว่าแต่ละแห่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร...

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

กลุ่ม "ใบเสมาหิน" สมัยทวารวดีที่ "บ้านกุดโง้ง" จ.ชัยภูมิ ชุมชนโบราณที่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

แม่ย่าธาตุ

ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร สู่แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต “แม่ย่าธาตุ” แห่งบ้านหนองสะโน... สังเกตการณ์ความเชื่อและพิธีกรรมที่ยังเหนียวแน่นในศรัทธาผู้คน...

ศาลปู่ยมแห่งดอนปู่ตา บ้านหนองสะโน

ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาพบอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวอีสาน โดยเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะสร้างศาลปู่ตาในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน...

สำรวจปราสาทเขาโล้น

สิ่งที่เหลืออยู่และสิ่งที่หายไป... สำรวจศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรบนยอดเขาโล้นที่บ้านเจริญสุข อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หนึ่งในปราสาทก่ออิฐที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย