บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ
ศรีศักรทัศน์

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ

 

กองบรรณาธิการฯ ได้รวบรวมบทความทั้งหมดของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม (Srisakara  Vallibhotama) บรรณาธิการบริหารของวารสารเมืองโบราณ ที่เคยเขียนและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่​ฉบับ​ปฐมฤกษ์ในปี พ.ศ. 2517 ​ถึงปีปัจจุบันซึ่งมีงานเขียน​ที่ได้รับการตีพิมพ์​ในช่วงระยะเวลา​ที่ผ่านมา​ทั้งสิ้นมากกว่า​ 200 บทความ ทั้งนี้ บทความในตีพิมพ์ในช่วง 10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ เปิดให้ทุกท่านอ่านได้ที่ "10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ" คลิก http://www.muangboranjournal.com/10years 

 

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ (ขวา) ผู้ก่อตั้งวารสารเมืองโบราณ ขณะร่วมสำรวจกับ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม (ซ้าย)

(ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1-10 (พ.ศ. 2517-2527)

Muang Boran Journal Vol. 1-10 (1974-1984 A.D.)

มีทั้งหมด 36 บทความ ดังนี้

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2517

Vol. 1 No.1 September 1974

- แพรกศรีราชา หรือสรรค์บุรี /PraekSriraja or Sanburi                           

- ลงขัน /Laung Khan

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2518

Vol.1 No.2 January-March 1975

- เสมาอิสาน /The Sema Complex of the Northeast

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2518

Vol.1 No.3 April-June 1975

- ละโว้ /Lavo 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2518

Vol.1 No.4 July-September 1975

- เครื่องสังคโลก /Sangkalok

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2518

Vol.2 No.1 October-December 1975

- นารายณ์สวมหมวกแขก /Vishnu with Mitred Hat

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2519

Vol.2 No.2 January-March 1976

- จากท่าชนะถึงสงขลา /From Tha Chana to Songkhla

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2519

Vol.2 No.3 April-June 1976

- โยนก /Yo Nok

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2519

Vol.2 No.4 July-September 1976

- แหล่งโบราณคดีที่ถูกลืมฯ /Some Forgotten Sites in U-dorn and Nongkai

                                               

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2519

Vol.3 No.1 October-December 1976

- อิสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 /The Northeast of Thailand during 7th-11th century

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2520

Vol. 3 No.3 January-March 1977

- อิสานสมัยลพบุรี /The Northeast of Thailand during the Lopburi Period

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2520

Vol. 3 No.3 April-June 1977

- เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา /Wieng and Wang during the Ayudhya Period

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2520

Vol.3 No 4 July-September 1977

- เมืองราดอยู่ที่ไหน /Where was Muang Rad

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2520

Vol. 4 No.1 October-December 1977

- ตามสองฝั่งน้ำแม่กลองก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 /Pre Fourteenth Century Settlements along the Mae Klong River

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2521

Vol.4 No.2 January-March 1978

- เวียงมโน /Wieng  Mano

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2521

Vol. 4 No.3 April-June 1978

- นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย /Nakhon Sri Thamarat and Thai History

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2521

Vol. 4 No.4 July-September 1978

- ความก้าวหน้าในการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองไทย /The Progress of Research into the Prehistory of Thailand

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2521-มกราคม 2522

Vol.5 No.2 December 1978-January 1979

- ชุมชนโบราณในสี่จังหวัดภาคใต้ /Ancient Settlement in the Four Southernmost Provinces

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2522

Vol.5 No.3 February-March 1979

- ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ลุ่มน้ำพานทอง /Remains of Ancient Settlement Along the Phan Thong 

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2522

Vol. 5 No.4 April-May 1979

- เวียงพระธาตุลำปางหลวง /The Wiang of Phra That Lampang Laung

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม  2522

Vol.5 No.5 June -July 1979

- อุทัยธานีครั้งโบราณ /Uthai Thani in Ancient Times

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน  2522

Vol. 5 No.6 August-September 1979

จีนในไทย /The Chinese of Thailand                           

                                                       

อ.ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน้ำ) และ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม สำรวจอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ราว พ.ศ. 2520

(ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

Vol.6 No.1 October-November 1979

- “เขตสะสม” ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในอีสานเหนือ  /The Northern Northeast Prior to the14th Century

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2522-มกราคม 2523

Vol.6 No.2 December 1979-January 1980

- ลาวในเมืองไทย /The Lao of Thailand: Laotian Settlements in Thailand

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2523-มีนาคม 2524

Vol.7 No.1 December 1980-March 1981

- กำแพงเพชร /The Historical Settlements of Kamphaeng Phet

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-กรกฎาคม 2524

Vol.7 No.2 April-July 1981

- ข้อมูลใหม่ - ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับเชียงแสน พะเยา /New Data and New Thoughts about Chiang Saen and Phayao

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524

Vol.7 No.3 August-November 1981

- จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง /From King U Thong to King Prasat Thong

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2525

Vol.8 No.3 August-November 1982

- นครชัยศรี /Nagara Jaya Sri 

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2525-มีนาคม 2526

Vol.9 No.1 December 1982-March 1983

- อารยธรรมบ้านเชียงกับความพินาศของมรดกทางวัฒนธรรมอีสานในแอ่งสกลนคร /Ban Chiang Culture and the Destruction of Cultural Heritage in the Northeast Thailand

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-กรกฎาคม 2526

Vol.9 No.2 April-July 1983

- แคว้นสุพรรณภูมิ /The Suphanabhum Region

เนินทางพระ : พุทธสถานมหายานที่สามชุก /Neun Thang Phra : Architectural Remains of Mahayana Buddhism

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2527

Vol.10 No.1 January-March 1984

- สทิงพระและลังกาสุกะ /Sathing Phra and Langkasuka 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2527

Vol.10 No.2 April-March 1984

- การค้าโบราณ /Ancient Trade in Thailand               

- การค้ากับการเกิดของรัฐในประเทศไทย /Effect of Trade on the Establishment of Early States in Thailand

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2527

Vol. No.3 July-September 1984

- มอญในเมืองไทย /The Mons in Thailand 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2527 

Vol.10 No.4 October-December 1984

- ความก้าวหน้าและข้อคิดเห็นใหม่ในการศึกษาโบราณคดีลุ่มน้ำเจ้าพระยา /New Archaeoloical Sudies on Chao Phraya Basin                                 

 

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เมื่อราว 40 ปีก่อน (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์) 

 

วารสารเมืองโบราณปีที่ 11-20 (พ.ศ. 2528-2537)

Muang Boran Journal Vol. 11-20 (1985-1994 A.D.)

มีทั้งหมด 39 บทความ ดังนี้

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2528

Vol.11 No.2 April-June 1985 

ทำไมจึงเป็นสยามประเทศ

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2528

Vol.11 No.4 October-December 1985

- เสมาหินอีสาน : การสำรวจและการศึกษาการสืบเนื่องของประเพณีปักหินตั้งในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ข่าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2529

Vol.12 No.1 January-March 1986

- ลัวะ ละว้า และกะเหรี่ยง

รายงานข่าวโบราณคดีและวัฒนธรรม

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2529

Vol.12 No.2 April-June 1986

- รอบๆ ภูพนมรุ้ง ความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

รายงานข่าวโบราณคดีและวัฒนธรรม

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2529

Vol.12 No.3 July-September 1986

- ศรีมหาโพธิ: ความหวังวูบสุดท้ายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2529

Vol.12 No.4 October-December 1986

- จากลับแลถึงเมืองปัว

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2530

Vol.13 No.2 April-June 1987

- การสร้างความศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระนครในรัชกาลที่ 1 

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2530

Vol.13 No.3 July-September 1987

- เมืองประวัติศาสตร์ กับโครงการอุทยานประวัติศาสตร์

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2530

Vol.13 No.4 October-December 1987

- ข้อมูลใหม่-ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับอีสาน

 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2531

Vol.14 No.1 January-March 1988

- การสำรวจและสอบค้นโบราณคดีของมานิต วัลลิโภดม

 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2531

Vol.14 No.2 April-June 1988

- อิง-ยม-น่าน ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ระหว่างสุโขทัย แพร่ น่าน และพะเยา 

 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2531

Vol.14 No.3 July-September 1988

- ความก้าวหน้าของโบราณคดีในภาคใต้ : การประเมินเพื่อสนองภาพรวม

 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2531

Vol.14 No.4 October-December 1988

- ทำไมพม่ารบไทย

 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2532

Vol.15 No.1 January-March 1989

- จากถ้ำถมอรัตน์ถึงถ้ำโพธิ์สัตว์ 

 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2532

Vol.15 No.2 April-June 1989

- น่านเจ้า-ตาลี่ หรือ น่านเจ้า-สุโขทัย ปัญหาเรื่องคนไทยมาจากไหน

 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2532

Vol.15 No.3 July-September 1989

- วัฒนธรรมสิบสองพันนา

 

ปีที่ 15  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2532

Vol.15 No.4 October-December 1989

- ศรีสะเกษ : เขตเขมรป่าดง                           

                                                        

 

ปีที่ 16  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2533

Vol.16 No.1 January-March 1990

- ประเพณีพิธีกรรมที่เปลี่ยนไป

อุบลราชธานีกับความเป็นที่สุดแห่งวัฒนธรรมอีสาน

 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2533

Vol.16 No.2 April-June 1990

- ราชบุรี : เมืองท่าที่ถูกลืม

 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2533

Vol.16 No.3 July-September 1990

- จันทบุรี-ปราจีนบุรี กับการเป็นแหล่งอารยธรรมภาคตะวันออก

 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2533

Vol.16 No.4 October-December 1990

- ก่อนเป็นมนุษย์และก่อนเป็นคนไทย  ความก้าวหน้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์

 

ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2534

Vol.17 No.1 January-March 1991

- เล่าเรื่องเมืองสงขลา

 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2534

Vol.17 No.3 July-September 1991

- ความเชื่อเรื่องแถนในไทยดำ: ศาสนาดั้งเดิมของคนไทย

- พระพุทธบาทพบใหม่ที่สุพรรณ

 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2534

Vol.17 No.4 October-December 1991

- เพชรบุรีกับความเป็นนครประวัติศาสตร์

 

 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2535

Vol.18 No. 1 January-March 1992

- เกลืออีสาน

 

ปีที่ 18  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2535

Vol.18 No.2 April-June 1992

- การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข

 

ปีที่ 19 ฉบับ 1 มกราคม-มีนาคม 2536

Vol.19 No.1 January-March 1993

- ปัตตานีในภาพประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2536

Vol.19 No.2 April-June 1993

- การจ้างเหมาทางโบราณคดี: รุ่งอรุณแห่งความวิบัติของมรดกทางวัฒนธรรม

ความมหัศจรรย์ของกำแพงเพชร

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2537

Vol.20 No.1 January-March 1994

- เชียงตุง: ดุลยภาพของคน วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ

- ขุนเจือง: ความสำนึกร่วมทางวัฒนธรรมของคนในลุ่มน้ำโขงตอนบน

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2537 

Vol.20 No.3 July-September 1994

- พระนครศรีอยุธยาในฐานะราชธานี

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2537 

Vol.20 No.4 October-December1994

- รายงานการศึกษาสำรวจเบื้องต้นทางโบราณคดี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลุ่มแม่น้ำสงคราม                                    

 

 

วารสารเมืองโบราณปีที่ 21-30 (พ.ศ. 2538-2547)

Muang Boran Journal Vol. 21-30 (1995-2004 A.D.)

มีทั้งหมด 15 บทความ ดังนี้

 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539

Vol. 22 No.2 April-June 1996    

- ลุ่มลพบุรี-ป่าสัก : ภาพรวมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงทวารวดีตอนต้น /The Lopburi-Pa Sak Basin : From Prehistoric Time to Early Dvaravati

 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2539

Vol. 22 No.4 October-December 1996

- จากภูพานถึงไชยบุรี : ภาพรวมประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำสงคราม /The Songkhram Basin

 

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2540

Vol. 23 No.2 April-June 1997

- เมืองเถิน : ชุมทางสำคัญในเขตแคว้นลานนา 

 

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2540

Vol. 23 No.3 July-September 1997

- บางใหญ่ : ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี /Bang Yai

 

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541

Vol. 24 No.3 July-September 1998

- ทะเลตม /The Mangrove 

 

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2542

Vol. 25 No.3 July-September 1999

- ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสากล /The Universal Belief in Sacred Mountains   

                                                                       

 

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2543

Vol.26 No.1 January-March 2000

- ทะเลแท้ ทะเลเทียม /Real Seas and Artificial Seas

 

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2543

Vol.26 No.2 April-June 2000

- เมืองพัทลุง /The Town of Patthalung

 

ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2543

Vol.26 No.4 October-December 2000

- อยุธยาไพโรจน์ใต้ ตรีบูร /A Hidden Beauty of Ayutthaya

 

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2545

Vol. 28 No.1 January-March 2002

- จันทบุรีศรีสัตนาค /Chantaburi Srisattanaga

 

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2546

Vol. 29 No.2 April-June 2003

- วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ /Thung Kula Ronghai Culture

 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2547

Vol.30 No.1 January-March 2004

- เหลียวหลังเมืองโบราณสามสิบปี /Looking Back at 30 years of Muang Boran Journal 

 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547

Vol.30 No.2 April-June 2004

- จากอัตตาถึงอาตมัน : คนกับจักรวาลในสังคมไทย

 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2547

Vol.30 No.3 July-September 2004

- อันเนื่องมาจากภาษาและจารึก

 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547

Vol.30 No.4 October-December 2004

- ลอยกระทง : จากประเพณีหลวงสู่ประเพณีราษฎร์ แล้วพินาศด้วยการท่องเที่ยว            

 

วารสารเมืองโบราณปีที่ 31-40 (พ.ศ. 2548-2557)

Muang Boran Journal Vol. 31-40 (2005-2014 A.D.)

มีทั้งหมด 56 บทความ ดังนี้

 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548

Vol.31 No.1 January-March 2005

- มหาชน มหาโลก และมหามิตร กับการพิพากษ์กรณีความขัดแย้งภาคใต้

 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2548

Vol.31 No.2 April-June 2005

- เห็นแต่ของไม่เห็นคน

 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548

Vol.31 No.3 July-September 2005

- พิพิธภัณฑ์กับจินตนาการ

 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548

Vol.31 No.4 October-December 2005

- รู้จักเวียดนามจากประวัติศาสตร์สองข้างทาง

 

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549

Vol.32 No.1 January-March 2006

- ประวัติศาสตร์ถิ่น-ประวัติศาสตร์ชาติ

 

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2549

Vol.32 No.2 April-June 2006

- จาก Was this the face that launched a thousand ships. ถึง That is the (square) face that moves a thousand mobs. 

 

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2549

Vol. 32 No.3 July-September 2006

- พระสมมติเทวราช

 

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2549

Vol.32 No.4 October-December

- คุณธรรมในสังคม

 

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2550

Vol.33 No.1 January-March 2007

- ตำนาน (Myth) เป็นมายาคติหรือประวัติศาสตร์ชีวิต

 

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2550

Vol.33 No.2 April-June 2007

- จากชนเผ่าเป็นชนชาติ ในกระบวนการสร้างบ้านแปงเมือง

 

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2550

Vol.33 No.3 July-September 2007

- ทำไม ร.3 ไม่สวมมงกุฎ? 

 

ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550

Vol.33 No.4 October-December 2007

- ทวารวดี-ศรีวิชัย : การทบทวนในเรื่องความหมาย

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2551

Vol.34 No.1 January-March 2008

- ระเบิดเวลาเรื่องเขาพระวิหาร               

 

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2551

Vol.34 No.2 April-June 2008

- ความสุขประชาชาติของชาวภูฐาน กับเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทย

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551

Vol.34 No.3 July-September 2008

- มรดกโลกกับประวัติศาสตร์ที่ตายแล้ว

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

Vol.34 No.4 October-December 2008

- 7 ต.ค. 08 : ฤามนุษยธรรมสิ้นไร้ในสยาม

 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2551

Vol.35 No.1 January-March 2008

- จาม : คนไร้ชาติ แต่ไม่ไร้อารยธรรม

 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน-พฤษภาคม 2552

Vol. 35 No. 2 April-May 2009

- ประชาธิปไตยสีแดง

 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

Vol. 35 No. 3 July-September 2009

- ฤาจะโง่ซ้ำสาม: กรณีวิวาทประสาทพระวิหาร

 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2552

Vol.35 No.4 October-December 2009

- ความสำคัญของตำนานในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีตำนานสิงหนวัติ

 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

Vol.36 No.1 January-March 2010

- คนไทยใช้แผนที่ไม่เป็น เหตุแห่งความโง่เขลาเบาปัญญา จนเสียรู้ เสียดินแดน

 

 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2553

Vol.36 No.2 April-June 2010

จากละโมบ-โกรธ-เกลียด ถึงความล่มสลายทางสังคม

 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553

Vol.36 No.3 July-September 2010

- ความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน: เห็นเขตไม่เห็นคน

 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

Vol.36 No. 4 October-December 2010

- ข้อเสนอใหม่เรื่องเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากลูกปัด

 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554

Vol.37 No. 1 January-March 2011

- จากดอยตุงถึงดอยด้วน: ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา

 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

Vol.37 No. 3 July-September 2011

- วารสารเมืองโบราณกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

จากดอยตุงถึงดอยด้วน: ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งของล้านนา

 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

Vol.37 No. 4 October-December 2011

- ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

- ผู้นำวัฒนธรรมในบริบทภูมิวัฒนธรรมแอ่งเชียงแสน-พะเยา

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555

Vol. 38 No. 1 January-March 2012

- บารมีพระมากพ้น รำพันการลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย   

- ภูมิวัฒนธรรมกับการจัดการน้ำทางสังคม

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555

Vol. 38 No. 2 April-June 2012

- สยามวิบัติ เพราะเห็นอเมริกันเป็นดอกบัว

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

Vol. 38 No. 3 July-September 2012

- อยุธยากับการจัดการน้ำ

ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555

Vol. 38 No. 4 October-December 2012

- เมืองไทยวันนี้ จากสังคมชาวนาสู่สังคมทาส

 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556

Vol. 39 No. 1 January-March 2013

- พื้นที่วัฒนธรรม     

- วัฒนธรรมหินตั้งในแอ่งลำปาง

 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556

Vol. 39 No. 2 April-June 2013

- ดอกพุด : บุปผชาติศักดิ์สิทธิ์                

- กรุงเทพฯ ยศล่มแล้ว ลอยนรก ลงฤาฃ

 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556

Vol. 39 No. 3 July-September 2013

ประเพณีวัฒนธรรมกับ Intangible Culture Heritage

- แอ่งแพร่: ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมืองและการจัดการน้ำ

 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

Vol. 39 No. 4 October-December 2013

- วัฒนธรรมยางพาราของคนใต้

ภูมิวัฒนธรรมกับการเกิดบ้านเมืองในภาคตะวันออก

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557

Vol. 40 No.1 January-March 2014

- การตื่นรู้ของคนไทย...ไม่มีที่ไหนในโลกา

สุโขทัย : ภูมิสถานและการจัดการน้ำ

แอ่งน่าน : ภูมิวัฒนธรรมของการสร้างบ้านแปงเมือง

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2557

Vol. 40 No.2 April-June 2014

- ภูมิสถานเมืองศรีสัชนาลัย

รัฐที่ล้มละลายทางศีลธรรมและความเป็นมนุษย์กับสังคมที่ตื่นรู้

แพรกศรีราชาถึงสรรคบุรี พัฒนาการของเมืองและรัฐภายในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

Vol. 40 No. 3 July-September 2014

- วาทกรรมเรื่องประชาธิปไตยของไทย

กำแพงเพชร ปราการสำคัญของสุโขทัยและอยุธยา

จากแพรกศรีราชาถึงบ้านแพรกลพบุรี

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2557

Vol. 40 No. 4 October-December 2014

- ปัญหาการเรียนประวัติศาสตร์ในสังคมไทยจาก “ข้างบน” หรือ “ข้างล่าง” ?     

- สองแคว - พิษณุโลก เมืองลูกหลวงเพื่อรับศึกด้านเหนือ    

- เมืองตะลุง การจัดการน้ำด้วยคูเมือง

 

 

วารสารเมืองโบราณปีที่ 41-47 (พ.ศ.2558-2564)

Muang Boran Journal Vol. 41-46 (2015-2021 A.D.)

มีทั้งหมด 59 บทความ ดังนี้

 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

Vol.41 No.1 January-March 2015

- โฉมหน้าใหม่ของวารสารเมืองโบราณ 

- อ่าวปัตตานีในภูมิศาสตร์การเมืองคาบสมุทรมลายู

 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

Vol.41 No.2 April-June 2015

- อีสานที่ข้าพเจ้ารู้จัก : ดงพญาเย็น

เมืองฝ้าย นครรัฐในมูลเทศะ

 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

Vol.41 No.3 July-September 2015

- นครปฐม : เมืองประวัติศาสตร์ในอันตราย

เวียงกุมกาม รอยต่อทางภูมิวัฒนธรรมระหว่างลำพูนกับเชียงใหม่

 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

Vol.41 No.4 October-December 2015

การถือผีในสังคมปัจจุบัน

สหพันธรัฐทวารวดี

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

Vol.42 No.1 January-March 2016

- พื้นที่วัฒนธรรม VS พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการต่อรองเพื่อการอยู่รอดของสังคมมนุษย์     

- ทวารวดี ศรีจนาศะ

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

Vol.42 No.2 April-June 2016

- ประเพณีวัฒนธรรมกับความเป็นมนุษย์

“ละโว้” ถึง “ลพบุรี” การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

ท่องพุทธภูมิ 1

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559

Vol.42 No.3 July-September 2016

- ความไม่สำเหนียกในการเรียนรู้อดีต

- อู่ทอง นครรัฐเมืองท่าสมัยฟูนัน

ท่องพุทธภูมิ 2 ปิปราห์วะ : พระธาตุแห่งเมืองกบิลพัสดุ์

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

Vol.42 No.4 October-December 2016

- การเปลี่ยนแปลงของวารสารเมืองโบราณ                  

- สุพรรณภูมิ-เสียมหลอก๊ก-สหพันธรัฐเสียม                                                  

- ท่องพุทธภูมิ...  ตามรอยพระบรมธาตุแรกเริ่ม ณ เมืองเวสาลี

 

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560

Vol.43 No.1 January-March 2017

- สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้าภูมิพลพระผู้ทรงทัดดินต่างปิ่นเกล้า

- อโยธยาศรีรามเทพนคร

- ท่องพุทธภูมิ... เกสรียะ : พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทรงวางบาตร

 

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560

Vol.43 No.2 April-June 2017

พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม

นครรัฐสุโขทัยในสยามประเทศ

 

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Vol.43 No.3 July-September 2017

จากโขงเจียมถึงเขมราฐ

- การสำรวจทางโบราณคดีในภาคอีสาน อดีต-ปัจจุบัน

 

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

Vol.43 No.4 October-December 2017

- ฝั่งธนฯ                     

 

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

Vol.44 No.1 January-March 2018

- มรดกภูมิปัญญาของพระราชา

- ศรีมโหสถ: นครรัฐฟากตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- ท่านพ่อศรีสุทโธ จากคำชะโนดถึงกรุงเทพฯ

 

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

Vol.44 No.2 April-June 2018 

สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิ

- ความก้าวหน้าเรื่อง “สุวรรณภูมิ”

 

ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

Vol.44 No.3 July-September 2018

Cultural suicide อัตวินิบาตกรรมทางวัฒนธรรม ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

- ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมืองที่ทะเลสาบสงขลา

 

ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

Vol.44 No.4 October-December 2018

- ก่อนจะเป็นเมืองโบราณและมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

Vol.45 No.1 January-March 2019

- กำเนิดสุโขทัย รัฐแรกเริ่มของชนชาติไทยในสยามประเทศ

ทุ่งยั้งคือนครสระหลวง

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562

Vol.45 No.2 April-June 2019

น้ำสรงพระมุรธาภิเษก

ศรีวิชัยที่ไชยา

กรุภาพเก่า “วัลลิโภดม”... โบสถ์โถงในภาคใต้

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

Vol.45 No.3 July-September 2019

- สมัยฟูนันในประเทศไทย

รัฐตามพรลิงค์

จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ : พุทธภูมิที่อู่ทอง

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

Vol.45 No.4 October-December 2019

- การเข้ามาของพระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ

เส้นทางข้ามคาบสมุทรสยามตอนบน

วัดพุทธศาสนาชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย แต่พุทธศตวรรษที่ 5-9

 

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

Vol.46 No.1 January-March 2020

วัฒนธรรมหินตั้ง

อู่ทองถึงเขาสามแก้ว : เมืองท่าสุวรรณภูมิฟากฝั่งทะเลจีน

- ท่องพุทธภูมิ... พระบรมธาตุแรกเริ่มที่เวสาลี

 

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563

Vol.46 No.2 April-June 2020

- ลุ่มนํ้าเพชรบุรี

- มหาสถูปทวารวดีทุ่งเศรษฐี

ท่องพุทธภูมิ... โกสัมพีมหาชนบท

 

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

Vol.46 No.3 July-September 2020

ปรากฏการณ์โควิด-19 กับการมองโลก มองสังคม

- คูบัวคือเชียะโท้ว

- มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น... การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องทบทวน

 

ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

Vol.46 No. 4 October-December 2020

เด็กก้าวร้าว : สัญญาณปฏิวัติวัฒนธรรม?

เขลางค์...นครลําปาง 

- มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น... เทวรูปพระโพธิสัตว์ มรดกสังคมของชาวบ้านโตนด

 

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

Vol.47 No.1 January-March 2021 

- สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์ 

- หนองหารหลวง : นครรัฐแห่งศรีโคตรบูร

- หนองหารหลวง สำนึกและความผูกพันของคนสกล 

 

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564 

Vol.47 No.2 April-June 2021

-  อัตนิวิบาตกรรมทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 

- พิมาย : นครรัฐสมัยลพบุรีในอีสานใต้ 

 

 

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น