จิตวิญญาณนครลำปางที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

จิตวิญญาณนครลำปางที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

 

 

หอปูมละกอน ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปางหลังเก่า ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ใกล้ห้าแยกหอนาฬิกา ภายในจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เมืองลำปาง และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณของคนลำปางในแต่ละช่วงสมัยไว้อย่างน่าสนใจ

 

โถงจิตวิญญาณ

พื้นที่ส่วนแรกและส่วนสุดท้ายของการจัดแสดง แสดงแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์ในการตั้งคำถามและหาคำตอบว่าใครเป็นผู้กำหนดจิตวิญญาณของนครลำปาง

 

 

เมืองพันปีที่มีเจ้าชีวิต

อธิบายบทบาทและอำนาจของเจ้าเมืองทางเหนือในยุคโบราณว่าเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของเมือง นำเสนอผ่านตำนานนางสุชาดาและประวัติเมืองลำปางยุคโบราณ 3 สมัย ได้แก่ เขลางค์นคร เวียงลคอร และนครลำปาง

 

 

 

สังคมอินเตอร์

แสดงเรื่องราวของนครลำปางในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6 ที่เจริญขึ้นจากการเข้ามาปะทะสังสรรค์ของกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ ก่อให้เกิดธุรกิจย่านการค้าและการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม

 

 

 

 

 

สีสันจากบางกอก

แสดงเรื่องราวความทันสมัยจากกรุงเทพฯ เมื่อรถไฟสายเหนือมาถึงเมืองลำปางในปี พ.ศ. 2459 นอกจากนี้ยังเสนอเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และในสมัยที่ลำปางถูกนิยามว่าเป็นเมืองเท็กซัส อันมีที่มาจากขบวนการค้าฝิ่นเถื่อน

 

 

 

 

 

 

การกลับมาของคำสาป ?

เล่าถึงความซบเซาของลำปางในช่วงทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการสร้างทางหลวงหมาย 11 ที่นำมาความเจริญไปสู่ปลายทางที่เชียงใหม่ นำมาสู่การรื้อฟื้นตำนานคำสาปของเจ้าแม่สุชาดา

 

 

ฮอมแฮงแป๋งเวียง

แสดงชีวิตชีวาของลำปางยุคปัจจุบัน อันเป็นยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่สนใจและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของเมือง

 

 

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนเปิดให้เข้าชมได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5423-7237 ต่อ 111

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น