Pre-Order ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน"

Pre-Order ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน"

 

เวียงแพร่ เป็นเสมือนเวียงพี่เวียงน้องกับเวียงน่าน ตัวเวียงมีรูปร่างยาวรีไม่สม่ำเสมอ ตั้งขนานกับแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก ขนาดของเวียงกว้างยาวราว 800 x 1,400 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง 1 ชั้น และคูเมือง 1 ชั้น กำแพงเมืองหรือที่ชาวแพร่เรียกว่า เมฆ ทำเป็นแนวคันดินพูนสูงราว 5-6 เมตร นับเป็นกำแพงเมืองที่สูงใหญ่กว่ากำแพงเมืองอื่นๆ ในล้านนา เพราะนอกจากจะสร้างเพื่อป้องกันศัตรูรุกรานแล้ว ยังใช้ป้องกันน้ำท่วมหลากเข้าเมืองอีกด้วย ส่วนคูเมืองที่ชาวแพร่เรียกว่า น้ำคือ มีขนาดกว้างราว 10 เมตร โอบล้อมรอบแนวกำแพงเมืองทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่ติดกับลำห้วยแม่แคมเป็นแนวคูเมืองธรรมชาติที่ชักน้ำเข้ามา ส่วนอีก 3 ด้านเป็นคูที่ขุดขึ้น ภายในเวียงแพร่ มีการใช้พื้นที่ตามโครงสร้างของเวียงแบบล้านนา คือ มีหัวเวียง กลางเวียง และท้ายเวียง โดยเฉพาะกลางเวียงถือเป็นใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของคุ้มเจ้าหลวง ข่วงหลวงหรือสนามหลวง กับบรรดาคุ้มเจ้านายที่อยู่โดยรอบ มีวัดสำคัญคือ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดหลวง และวัดศรีชุม บริเวณหัวเวียง มีวัดหัวข่วงตั้งตามธรรมเนียมนิยมแบบล้านนา ขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ท้ายเวียง และด้านตะวันออก-ตะวันตกของเวียง มีวัดตั้งกระจายอยู่ เช่น วัดพระนอน วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง แต่ละวัดน่าจะเป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือมีศรัทธาวัดเป็นผู้อุปถัมภ์

 

 

แพร่และน่านเป็นเสมือนเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปัจจุบันเมืองน่านกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมืองตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้วิถีน่านและการพัฒนาเมือง

ผ่านบทความ....

พิธีกินดอกแดงของชาวปรัยบ้านป่ากำ

3 มุม 3 ฉาก เมืองน่าน

ผ่อเหมี้ยงล้านนา อู้จาเรื่องเหมี้ยงน่าน

บ้านป่ากลาง ปัจจุบันในอดีตพื้นที่สีแดง

และอีกหลายเรื่องราวในเล่ม

 

 

 

วารสารเมืองโบราณ

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1  เวียงแพร่ เวียงน่าน

ราคาเล่มละ 150 บาท

ค่าส่ง 30 บาท

สั่งจองได้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

คลิกเลย!

https://shop.line.me/@pii6708z/product/1004652409

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่

Line : @sarakadeemag 

inbox : http://m.me/sarakadeeboranrobroo

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น