ศาลพระภูมิ
คลังบทความ

ศาลพระภูมิ

 

นับเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า ก่อนทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะต้องทำพิธียกศาลพระภูมิเสียก่อน เพราะศาลพระภูมิเป็นที่อยู่ของเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลให้คนในบ้านใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุข

 

 ฉะนั้น ลำดับขั้นตอนตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศาลพระภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกสถานที่ยกหรือตั้งศาลพระภูมิ ส่วนมากนิยมตั้งริมรั้ว พระภูมิจะได้มองเห็นศัตรูได้ถนัด นิยมตั้งบนที่ดอน สะอาด ไกลจากครัว ส้วม และที่ทิ้งขยะ คนรุ่นก่อนยังสอนอีกว่า ควรตั้งศาลทางทิศเหนือหรือทิศใต้ของตัวบ้าน และอย่าให้เงาบ้านทับศาล เพราะจะเป็นการดูหมิ่นพระภูมิ ทั้งยังห้ามหันหน้าเจว็ด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระภูมิให้ตรงกับทางเข้าหน้าบ้าน เพราะเท่ากับเป็นการเหยียบศีรษะพระภูมิ เป็นต้น

 

ติดตามเรื่องราวคติความเชื่อเกี่ยวกับศาลพระภูมิทั้งหมดได้ในบทความเรื่อง “ศาลพระภูมิ”  โดย สมบัติ จำปาเงิน  ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2519) หน้า 29-39  คลิก https://www.yumpu.com/xx/document/view/67624123/-2-3


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น