วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2


 

 

พื้นที่สาธารณะกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
นายแกรซีกับสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ 5                     ศรัณย์ ทองปาน
มาริโอ ดามานโญ : ยี่สิบห้าปีแห่งการเป็นสถาปนิกในราชสำนักสยาม (พ.ศ. 2443-2464)    เอเลนา ดามานโญ
แด่พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2457-2490)                    หนึ่งฤดี โลหผล
แอร์โคเล มันเฟรดี : หนึ่งในสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2426-2516)    พระสังฆราชลุยจี เบรสซาน 
ประติมากรหนุ่ม คอร์ราโด เฟโรชิ ก่อนเดินทางสู่สยาม ในปี พ.ศ. 2467            หนึ่งฤดี โลหผล 
ห้องแถว                                        แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
เลาะสะพานข้ามคลอง มองสองฝั่ง : คลองปริศนา                    ใหญ่ นภายน
บรรณวิพากษ์
ภาพมงคล 108 ประการ บนรอยพระพุทธบาท                        วิไลรัตน์ ยังรอต 
คดีเดิมๆ ที่วัดเพลงร้าง                                กฤช เหลือลมัย
คน-ข้าว-ผี ที่วัดศรีสุทธาวาส                                จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
ข้อมูลใหม่ : 
    แหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ค่ายประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ชินณวุฒิ วิลยาลัย
    ข้อมูลใหม่จากแหล่งโบราณคดีเมืองฝ้าย                    ดุสิต ทุมมากรณ์
    ข้อมูลเรื่องศรีวิชัยจากเอกสารจีน                        ทองแถม นาคจำนง
    วัดร้าง ปิงห่าง และยางใหญ่ : หลักฐานประวัติศาสตร์บนถนน ฌ 3 เชียงใหม่        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
“ชีวิตสามัญ” ของชุมชนเมืองอู่ทองเมืองพันปีก่อน... จากผลการขุดค้นของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ข้อคิดใหม่ : 
    ปริศนาช่อฟ้า                                 ศรัณย์ ทองปาน    
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์                        นคร สำเภาทิพย์ 
     
            

Grassi and  Western  Architecture in Siam                     Sran Tongpan
Mario Tamagno: Twenty-five Years Serving the Court  of Siam as an Architect     Elena Tamagno 
Galileo Chini and Italian Painting in Siam                    Neungreudee  Lohapon 
Ercole Manfredi  : One of the Greatest Architects of Bangkok            Luigi Bressan    
Silpa Bhirasri (Corrado Ferroci) before His Departure to Siam            Neungreudee  Lohapon 
Rowhouses                                Sangaroon Kanokpongchai
The 108 Auspicious Icons on the Buddha’s Footprints            Wilairat  yongrot