วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1


 

 

โลกจริงกับโลกสมมติในสังคมไทย
คาร์ล เดอห์ริง และการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในประเทศสยาม        ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน 
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้สร้าง: หน่ออ่อนของสถาปัตยกรรมยุคใหม่ในสยาม    สมชาติ จึงสิริอารักษ์
เทคนิคการลดชั้นหลังคาในวิหารโถง สกุลช่างลำปาง : 
กรณีศึกษา วิหารจามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง         สุกัญญา เบาเนิด
ฮูปแต้มเมืองร้อยเอ็ด                            ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
ระบบชลประทาน ระบบการประปา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช        ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
น้ำเสียงในพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ใหม่                    กฤช เหลือลมัย 
แซบส้อยอีสาน                                วีระ สุดสังข์
เจดีย์วัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน                    จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
ลายคำประดับรอยพระพุทธบาทไม้ ภายในวิหารพระเจ้าศิลา 
วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง                สุรฃัย จงจิตงาม
คันสุนศร                                    เด่นดาว ศิลปานนท์ 
บรรณวิพากษ์ :
    ก่อนประวัติศาสตร์ไทย : 12 ปี หลังอาจารย์ชิน อยู่ดี            สว่าง เลิศฤทธิ์

ข้อมูลใหม่ :
    การขุดค้นที่แหล่งภาพเขียนสี ศาลเจ้าพ่อประตูผา คำถามเรื่องอายุภาพเขียน    ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดี
    ลุ่ม สุ่ม เพนียด ในงานโบราณคดีภาคสนาม                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    ความผิดพลาดในงานอนุรักษ์ลายรดน้ำบานหน้าต่าง 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพฯ                  ชมรมโบราณคดีสมัครเล่น  
ร่องรอยจิตรกรรมที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด ศรีสัชนาลัย สุโขทัย            อรุณศักดิ์ กิ่งมณี     
ข้อคิดใหม่ : 
    Quiet to the East Indies                         Julie Barrie    
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    การใช้ประโยชน์โบราณสถาน                    นคร สำเภาทิพย์ 

Karl Dohring and His Architecture in Siam                    Krisana Honguthen 
The Unexecuted Bangkok Railway Station                    Sonchart Chungsiri-arak 
Ancient Irrigation System in Lopburi                    Boonyarit Chaisuwan
The Chedi at  Wat Ko Klang                        Jirasak Dejwongya