วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3


 

อำนาจศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจสาธารณ์ในสังคมท้องถิ่น                บทบรรณาธิการ
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสากล                        ศรีศักร วัลลโภดม
ถมอรัตน์ เขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองศรีเทพ                     วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี                              วิไลรัตน์ ยังรอต
เขาหลวง                                    จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม 
เขาสมอแครง เขาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลก                     มุฑิตา ณรงค์ชัย
แหล่งโบราณคดีถ้ำคูหา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี              ปรีชา นุ่นสุข
เขาคา วิมานแห่งพระศิวะมหาเทพ                          นงคราญ ศรีชาย
วัดเขายี่สาร เมื่อช่างปูนปั้นไทยนึกอยากเขียนเขมร                บุญรัตน์ เจริญชัย 
ภาพสะท้อนชีวิตไทยในอดีต (1) รถเจ๊ก สามล้อ เรือเมล์                  ใหญ่ นภายน 
โบสถ์น้ำเค็ม โบสถ์ไม้เมืองสาครบุรี                          พิศาล บุญผูก 
ทุงหรือธงผะเหวด ของสำคัญที่กำลังจะถูกลืม                       ลักขณา จินดาวงษ์ 
สารทเขมร-แซนโดนตา                              นายมี หมั่นดี 
ข้อมูลใหม่ :
    ไหสำริด หลักฐานวัฒนธรรม “ลั่วเยวี่ย” ในราชบุรี            ทองแถม นาถจำนง
    ไหสำริดที่ราชบุรี                            พรพล ปั่นเจริญ
    เมืองเสมา  การขุดค้นและโบราณวัตถุที่พบใหม่                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    ของแปลก-ของปลอม จารึกรัตนฯ ในโบราณสถานทวาฯ             ศรัณย์ ทองปาน     
ข้อคิดใหม่ : 
    ปัญหาและทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์รุ่นแรกๆ
 ในดินแดนโลกใหม่                        สว่าง เลิศฤทธิ์ 
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    มุมมองจากภายนอก                        นคร สำเภาทิพย์ 

The Universal Belief in Sacred Mountains                      Srisakara Vallibhotama    
Thamorat” the Sacred Mountain of Srithep                    Walailak Songsiri 
The Sam Yod Mountain of Lopburi                        Wilailak Yongrot
Khao Luang                                Chutarat Luangsangangam
The Samokraeng – the Sacred Mountain of Phitsanulok            Muthita Narongchai
Archaeological Site at Khuha Cave                        Preecha Noonsook
Khao Kha: the Residence of Shiva                        Nongkran Srichal
Wooden Ubosot  at  Samut Sakhon                        Phisan Bunphuk