วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 44 ฉบับที่ 2


สารบัญ

  ภาพวาด... เมืองเก่าตะกั่วป่า สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
  บทบรรณาธิการ... สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
  ย่านตลาดใหญ่ เมืองเก่าตะกั่วป่า สุดารา สุจฉายา
เรื่องประจำเล่ม  
  ความก้าวหน้าเรื่อง “สุวรรณภูมิ” ศรีศักร วัลลิโภดม
  มหา’ลัยเหมืองแร่ ตะกั่วป่า ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
  “เต้าหมิง” โรงเรียนจีนแห่งเมืองตะกั่วป่า อภิญญา นนท์นาท
  มุสลิมตะกั่วป่า เกสรบัว อุบลสรรค์
  สี่ล้อขับเคลื่อนชีวิต   เมธินีย์ ชอุ่มผล

ปกิณกะ

 
  รำลึกถึงชุมชนข้างโรงเรียนนายร้อย จปร. (เดิม) ชัชสรี บุนนาค
  สร้างบ้าน สร้างเรือน... เยี่ยมยลตึกแถวในเมืองเก่า   อภิญญา นนท์นาท
  ข้างหลังภาพ... ซาก... กรุงศรีฯ   เมธินีย์ ชอุ่มผล
  เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ถนนที่ว่าด้วยภาชนะใส่นำ้า : นางเลิ้ง พะเนียง กะออม พรพิมล เจริญบุตร

บทความพิเศษ

 
  ท่องพุทธภูมิ... ร่องรอยพระพุทธศาสนาในบังกลาเทศ   ดร. พรชัย สุจิตต์
  ข้อสังเกตการเดินทางของหมอบรัดเลย์สู่จันทบูรในสมัยรัชกาลที่ 3 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
  เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญกับข้อสันนิษฐานใหม่ทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  คุยท้ายเล่ม  

Content

 
  “Dao Ming” : A Chinese School of Takua Pa Apinya Nonnat
  Muslims of Takua Pa Kesornbua Ubolson