วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1


 

มหาชน มหาโลก และมหามิตร กับการพิพากษ์กรณีความขัดแย้งภาคใต้            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                    กองบรรณาธิการ
คืนชีวิตให้แผ่นดิน ฟื้นชีวิตให้คน                            นคร สำเภาทิพย์
“บุญ” และการทำดีแบบแยกส่วนในสังคมไทย                         แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองสุรินทร์                              ปรีชา วรเศรษฐสิน
ตระเปียงเก่าในเมืองสุรินทร์ จากความทรงจำ                         ลำดวนดง ชมดี
แก-กรั๊วะ และบ็องก๊อก พิธีกรรมว่าด้วยการสะเดาะเคราะห์ของชาวเขมร-ส่วย            มงกุฎ แก่นเดียว
ประวัติการคลอดลูก อยู่ไฟ แม่มด และบวชพระ                        พูน สามสี
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์                        กฤษฎา พิณศรี
เศรษฐกิจสมัยอยุธยา พ.ศ. 2110-2310 : เศรษฐกิจแบบไม่ทำเองใช้เอง            สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
จะเรียกภาพพุทธประวัติ “ตอนมารผจญ” “ตอนชนะมาร” หรือจะเรียก “ตอนมารผจญ-ชนะมาร” ก็ได้  สันติ เล็กสุขุม
เหวัชระมณฑล                                    กฤษฎา พิณศรี
สี่เสา วัดเทวราชฯ ตลาดเทเวศร์ : สองฟากปากคลองผดุงกรุงเกษม                ปราณี กล่ำส้ม
ชุมชนพิพิธภัณฑ์                                    กองบรรณาธิการ
ถนนราชดำเนินในความทรงจำ                            ใหญ่ นภายน
เรื่องเก่าเล่าสู่                                    กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
บนทางหลวงหมายเลข 6 เก็บตกหกโบรณาสถานนอกความสนใจ                วิชชุ เวชชาชีวะ
ในแผง-นอกแผง                                    กองบรรณาธิการ
ภาพเก่า : การกลับสู่อดีตทางความรู้สึก                        กฤช เหลือลมัย

The Chinese Community in the City of Surin                    Preecha Worasedsin
Subduing Mara in Thai Traditional Mural Painting                    Sanit Laksukhum
Hevejra Mandala Amulets                                Krisda Pinsi
The Tales of Thewet                                Pranee Glumsom
Ratchadamnoen Avenue as I Knew it                        Yai Napayon