วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3


 

แห่ช้างบวชนาคที่บ้านหาดเสี้ยว                        ชมพูนุช ฉัตรนภารัตน์
พิพิธภัณฑ์กับจินตนาการ                            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามฯ        
“ตัวตน” แห่งไภษัชยคุรุฯ
หลักคิดของปราชญ์ชาวบ้าน                            อรรถพล อุสายพันธ์
ฎีกา                                    นคร สำเภาทิพย์
สองฝั่งคลอง                                เอนก นาวิกมูล    
โบราณวัตถุ ณ ประเทศสยาม ภาพเก่าเมืองไทยชุดใหม่จากรุเยรินี
พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี อี เยรินี) : เส้นทางสายวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล        ลูชีอาโน เปเลจจี
ยี อี เยรินี กับกำเนิดโบราณคดีสยาม                        มาอูริซีโอ เปเลจจี
นิทรรศการสยามที่เมืองตูริน ค.ศ. 1911                    สวนีย์ วิเศษสินธุ์
ยี อี เยรินี กับ ก.ศ.ร. กุหลาบ และ “วงวิชาการ” ของสยามในปลายศตวรรษที่ 19    ศรัณย์ ทองปาน
ศิลปกรรมที่เมืองควาลิออร์                            เชษฐ์ ติงสัญชลี
อนุสาวรีย์ปืนเปรียมที่วัดประยุรวงศาวาส                    ศิริรัจน์ วังศพ่าห์
ผู้หญิงในจิตรกรรมไทยโบราณ                        สันติ เล็กสุขุม
พระคง : ตำนานของพระอยู่คง                        กฤษฎา พิณศรี
ชุมชนป้อมมหากาฬ “อดีต” ที่กำลังไร้อนาคต                    ปราณี กล่ำส้ม
คนมองคนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี                กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย                    ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา                            วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส                        พจนีย์ พยัคฆานุวัฒน์
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
กุ เคมบิง พระตำหนักคำหยาด        
ภาพถ่ายทางอากาศชุดวิลเลียมส์ – ฮันต์                    พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ำ อลิซาเบธ มัวร์
รู้จักซินจ์ (Zinj) ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดาร์-เอส-ซาลาม            วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับดนตรีไทย (ภาควรรณคดีไทยในเพลงไทย)            วรางคณา ศรีกำเนิด
พันท้ายนรสิงห์ : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมหรือตำนานแห่งคลองโคกขาม         กฤช เหลือลมัย

Gerolamo Gerini’s Fascinating Cultural Journey                Luciano Gerolamo Gerini
G.E. Gerini and the Origins of Siamese Archaeology                Maurizio Peleggi
G.E. Gerini and K.S.R. Kularb:  Academic Circle of Siam in the late 19th Century    Krisada Pinsri
Mahakan Fortress Community: ‘the Past’ without the Future                 Pranee Glumsom