วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2


 

จิตรกรรมวัดอุโมงค์ เชียงใหม่                        สุรชัย จงจิตงาม
จาก Was this the face that launched a thousand ships. ถึง 
That is the (square) face that moves a thousand mobs.            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                 กองบรรณาธิการ
ปราสาทพนมสวาย : การค้นพบใหม่ในอีกรอบศตวรรษ                กฤช เหลือลมัย
เทวรูปโบราณ ขุดพบใกล้เขาพนมรุ้ง                        นงคราญ สุขสม
ภาพเขียนสีที่ถ้ำนกนางแอ่น อุทยานแห่งชาติลำคลองงู กาญจนบุรี         สำนักงานศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
จากคุณหยางถึงเชียงใหม่ : ไขปริศนาทายาทเจิ้งเหอ                อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
เศรษฐกิจพอเพียง                                นคร สำเภาทิพย์
ความฝัน ความหวัง และความหลัง บนเส้นทางสายสติลเวล            สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,
อนุรักษ์ อินทร
บางช่วงฉากจากเวียดนาม; การเลือกจำ – เลือกลืม – เลือกใช้...?             มงคล เปลี่ยนบางช้าง
จิตรกรรมวัดอุโมงค์ เชียงใหม่                        สุรชัย จงจิตงาม
เจดีย์วัดโลกโมฬี                                  จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา
วัดสะดือเมือง – อินทขิล (ร้าง) :
 ข้อสังเกตด้านการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดร้างในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่   ไกรสิน อุ่นใจจินต์
เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม่                        ว่าที่ร้อยตรี พิทยา ดำเด่นงาม
“กู่” กลางทุ่งนอกวัดเกาะกลางลำพูน : ข้อมูลเพิ่มเติม                สันติ เล็กสุขุม
วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง                    วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์
ไตรภูมไทย-เขมร :  ความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา            ศานติ ภักดีคำ
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย            ปรีชา นุ่นสุข
เจดีย์ทรงระฆังที่ปราสาทพระขรรค์ เมืองพระนคร                ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ความคิดกับการถ่ายทอด : จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ        สันติ เล็กสุขุม
พระชุดกิมตึ๋ง                                กฤษฎา พิณศรี
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วัดภูผาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง                    กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย                            ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์เมืองเซี่ยงไฮ้                            ศรัณย์ ทองปาน
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
แรกเริ่มพระศาสนา
สามทศวรรษที่วัดพระธาตุผาเงา
กำเนิดพระพรหม                                ศรัณย์ ทองปาน
วิถีแห่งสันติภาพถาวร : เส้นทางแห่งเกียรติยศที่ยาวนานเกินไขว่คว้า            นิยะดา เหล่าสุนทร
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
ชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖                    สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
นักสำรวจในงานศพ                            กฤช เหลือลมัย

The Chedi of Wat Lokmoli                            Jirasak Dechwongya
King Mangrai’s Ancient Dike in Chiang Mai                    Phitthaya Damden-ngam
Trai Bhumi: a Buddhist relationship between Thailand and Cambodia        Santi Phakdikham
The “Kim Tung” Votive Tabets                        Krisada Pinsri