วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

กราบพระบาทสมเด็จพระญาณสังวร ประธานาธิบดีสงฆ์  
บทบรรณาธิการ... วัฒนธรรมยางพาราของคนใต้ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
ภูมิวัฒนธรรมกับการเกิดบ้านเมืองในภาคตะวันออก   ศรีศักร วัลลิโภดม
ชุมชนวัดกัลป์ยาณ์ “ผู้คนบนวิถีการค้า” อภิญญา นนท์นาท
วิถีเซียงกง วิถีตลาดน้อย                       ตวงพร ปิตินานนท์
เส้นทางพ่อค้าน้ำปลาเร่เมืองชลฯ                         ฉัตรชัย พงศ์ไทย
ภาพจำของสังคม : กาลครั้งหนึ่ง ที่วัดกัลยาณ์                    อภิญญา นนท์นาท
   

ปกิณกะ

 
ในรอบสามเดือน...   กองบรรณาธิการ
บรรพศิลป์ พระเครื่อง... พระนางพญา                        กฤษฎา พิณศรี
กับข้าวบ้านฉัน (สูตรชาวบ้าน)... แกงป่ากระทือ                        พยุง วงษ์น้อย

ในรูปมีเรื่อง... กระเหรี่ยง : ผู้ผลิตของป่าจากสยาม                   

สุรินทร์ เหลือลมัย
ชุมชนพิพิธภัณฑ์... พิพิธภัณฑ์บริขาร พระครูบาเจ้าศรีวิชัย                ศรัณย์ ทองปาน
บาฮารี...พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีย่านเมืองเก่าปัตตาเวีย อินโดนีเซีย   ยุวดี วัชรางกูร
นอกแคว้นแดนสยาม... The beingless of human being กวีภาพแห่งยุคโกลาหล มงคล เปลี่ยนบางช้าง
เยือน “สี่ป้อ” เมืองของเจ้าฟ้าในความทรงจำ                     หมอกเต่หว่า
ในแผง นอกแผง     กองบรรณาธิการ

เรื่องจากปก

 
จากทูตานา - อีญ สู่ดอยสุเทพ จากดอยผีสู่ดอยพุทธของลัวะ/เลอเวือะ                            พอพัฒน์ กระแจะจันทร์
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีลเมืองเชียงใหม่ : “พุทธ” “ผี” พื้นที่ทับซ้อน                               สุนทร คำยอด
กายวิภาคโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม หน้ากาก “ผีตาโขน”                         เอกรินทร์ พึ่งประชา

บทความพิเศษ

 
ประติมา ประติมาน... ภรรยา มารดา สตรีสูงศักดิ์ และเทพี ว่าด้วยเรื่องของสตรีจากใบเสมาทวารวดีอีสาน                      รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
จิตกรรม... จิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์อุโบสถวัดใหญ่เทพนิมิตร์ พระนครศรีอยุธยา                         ศานติ ภักดีคำ
อนุรักษ์คดี... บทวิเคราะห์ พ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้                 เทียมสูรย์ สิริศักดิ์
มองย้อนหลัง... ประวัติศาสตร์ผู้ไทสองฝั่งโขง                ธัญญลักษณ์ ไชยสุข, Asger Mollerup
เกร็ดประวัติศาสตร์... เจ้าพระยาศึกสะพานป่าถ่านและการสถาปนาวัดราชบูรณะ                              กำพล จำปาพันธ์

Content

 
Phra Nang Phaya                              Krisda Phinsri
From Thutana-In to Doi Suthep: Spirit Mountain to Buddhis Mountain in Lua Culture         Pipad Krajaejun
Socio-Cultural Structure of Phi Ta Khon Ekarin Phungpracha