วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 44 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ภาพวาด... เมืองสงขลาหัวเขาแดง   สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... ก่อนจะเป็นเมืองโบราณและมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... สงขลาหัวเขาแดง เมืองท่านานาชาติแห่งคาบสมุทรภาคใต้   วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม... เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ   ศรีศักร วัลลิโภดม
เรื่องเล่าริมเลสาบ   นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ชีวิตในดงโหนดที่สทิงพระ   อภิญญา นนท์นาท
ระโนดในความเปลื่ยนแปลง   ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
ตามรอยสมเด็จเจ้าพะโคะ แปลงศรัทธาสู่การท่องเที่ยว   เมธินีย์ ชอุ่มผล
คนแขกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   สามารถ สาเร็ม
ทวดหัวเขาแดง : ศรัทธาปลายคาบสมุทร   เกสรบัว อุบลสรรค์

ปกิณกะ

 
ในรอบสามเดือน...   กองบรรณาธิการ
เรื่องเล่าชาวกรุง... วงเวียนเล็ก   วราห์ โรจนวิภาต
วิถีชน บนตำนาน... หลวงปู่ทวด นักบุญศักดิ์สิทธิ์แห่งคาบสมุทรสทิงพระ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
สร้างบ้าน สร้างเรือน... หลา   อภิญญา นนท์นาท
ข้างหลังภาพ... ศาลพระภูมิคู่บ้าน   เมธินีย์ ชอุ่มผล

บทความพิเศษ

 
ท่องพุทธภูมิ... ราชคฤห์ : เมืองและเรื่องราวของราชันย์   อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ผ้านุ่งกับการกำาหนดอายุใบเสมาสลักภาพที่อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กฤษฎา นิลพัฒน์
“เมืองแกลง” ภูมิวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่  วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Life in “Node Country” of Sathing Phra Peninsular Apinya Nonnat
Tuad Hua Khao Daeng : A belief at the Tip of the Peninsula Kesornbua Ubolson