วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพวาด... เขาสามแก้ว : แหล่งผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... วัฒนธรรมหินตั้ง ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... เขาสามแก้ว ชุมชนโบราณบนเส้นทางข้ามคาบสมุทร วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม... อู่ทองถึงเขาสามแก้ว : เมืองท่าสุวรรณภูมิฟากฝั่งทะเลจีน ศรีศักร วัลลิโภดม
"คอคอดกระ" จุดที่โลกจากอ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้พบกัน วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
โบราณคดีภาคประชาชนบนเขาสามแก้ว-ปากจั่น ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
ชีวิตและเรื่องเล่าสองฝั่งคลองทำตะเภา อภิญญา นนท์นาท
รอบเขาสามแก้ว อภิญญา นนท์นาท
สืบศรัทธา...โนราถีบแพ เกสรบัว อุบลสรรค์
ท่ายาง-ปากน้ำ วิถีผู้คนปลายคลอง จิราพร แซ่เตียว
"พ่อตาหลวงแก้ว" ตำนานผีเจ้าเมือง เกสรบัว อุบลสรรค์
ชาวกระบุรี เมื่อบ้านเปลี่ยนเมืองเปลี่ยน ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
ชุมพรโภชนา : ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมอาหารถิ่น โอฬาร รัตนภักดี

ปกิณกะ

 
วิถีชนบนตำานาน... นางทองร่อนแห่งเขาสามแก้ว ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
หลายเหลี่ยมหลากมุม... ฤาจะถึงกาลชำระ : ครุ่นคำนึงถึงพระมนูและโนอาห์ อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ข้างหลังภาพ... "รถคิว" เมืองระนอง บรรทัดฐานใหม่แห่งความเจริญ ธนกร สุวุฒิกุล

บทความพิเศษ

 
สุวรรณภูมิ... สุวรรณภูมิ : ปริมณฑลความรู้ อดีต-ปัจจุบัน จิราพร แซ่เตียว เรียบเรียง
ท่องพุทธภูมิ... พระบรมธาตุแรกเริ่มที่เวสาลี ศรีศักร วัลลิโภดม
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Community Archaeology in Khao Sam Kaeo-Pak Chan Nattavit Pimthong
The Tale from the Banks of the Tha Taphao Canal Apinya Nonnat