วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4


สารบัญ

 

บทนำ

 
  วัดพระแก้ววังหน้า สมบัติ จำปาเงิน
  ลาวโซ่ง ชูชีพ, จิรพร, เรืองยุทธ
  เครื่องสังคโลก ศรีศักร วัลลิโภดม
  พระร่วง เรียบเรียงโดย ปิยะพร
  ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย น.ณ ปากน้ำ
  ทองคำ พิชัย วาศนาส่ง
  ขวากับซ้าย พลูหลวง
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน มานิต วัลลิโภดม
  จิตรกรรมที่เขียนในพระอุโบสถวัดทองนพคุณ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  การทำความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ครั้งใหม่ในเรื่องศรีวิชัย ม.จ. จันทรจิรายุ รัชนี
     
     
 

Introduction

 
  Wat Phra Kaeo Wang Na Sombat Champa-ngern
  Traditional Suang House Chucheep, Jiraporn, Reungyuth
  Sangkalok Srisakra Vallibhotama
  Phra Ruang Complied by ‘Piyaporn’
  Sri Satchanalai-Sukhothai Nor Na Pak Nam
  Gold Pichai Vassanasong
  Right and Left Plu Luang
  Where was Suvarnabhum Manit Vallibhotama
  A Geographical Reinterpretation of the Srivijaya M.C. Chand Chirayu Rajani