วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  นางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์ สมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุ
  ปีใหม่สมัยเก่า                                                                                                        ส.พลายน้อย
  วัดมหาธาตุ ลพบุรี                                                                                                 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
  ศิวลึงค์                                                                                                                    ดร.พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์
  มหาราชซาบาคะ                                                                                                   เรียบเรียงโดย ปิยะพร
  ศิลปะในอาณาจักรภาคใต้ของไทย                                                                      น.ณ ปากน้ำ
  จากท่าชนะถึงสงขลา                                                                                            ศรีศักร วัลลิโภดม
  ตำราแพทย์ดึกดำบรรพ์“หวงตี้ เน่ยจิง ซู้เวิ่น”                                                       พิชัย
  อนิรุทธคำฉันท์ วิเคราะห์                                                                                       จำลอง ยอดยิ่ง
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                                                                                               มานิต วัลลิโภดม
  ภาพจากตู้พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๔                                                               ฝ่ายค้นคว้าศิลปไทยเมืองโบราณ
 

Introduction

 
  Bronze Figure of Prajnaparemita in the Ancient City Museum                  M.C. Subhadradis Diskul
 

The New Year                                                                                                     

S. Plainoy
  Wat  Maja Dhat, Lopburi                                                                                   Anuvit Charernsupkul
  Sivalinga                                                                                                              Promsakdi Chermsawasdi
  King Zabag                                                                                                          “Piyaporn”
  Art of the South                                                                                                    Nor Na Paknam
  From Tha Chana to Songkhla                                                                          Srisakdi Vallibhotama
  The translation of “The Nei Ching”                                                                  “Pichai”
  Anirut Kam Chan                                                                                                 Chamlong Yodying
  Where  was Suvarnabhum                                                                                 Manit Vallibhotama