วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  กำมะลอ                                เสนอ นิลเดช
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                         มานิต วัลลิโภดม
  ภาพชุดศิลปะสมัยพระนารายณ์  
  จารึกวัดศรีโพธิ์                             วิยะดา ทองมิตร
  การแผ่นดินสมัยพระนารายณ์                     วิยะดา ทองมิตร
  ศิลปะอยุธยาสมัยพระนารายณ์                     น.ณ ปากน้ำ
  เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา                     ศรีศักร วัลลิโภดม
  ฝรั่งกับทวยราษฎร์พระนารายณ์                     เรียบเรียงโดย ปิยะพร
  กระต่ายสามขา                           สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
  โล้ชิงช้า                                 กาญจนาคพันธุ์
  ไตรภูมิพระร่วง  
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  Kam-ma-lor                            Sanur Nildej
  Where was Suvarnabhum                         Manit Vallibhotama
  Pictures of the art in the Reign of King Phra Narai  
  The Reign of King Phra Narai                      Wiyada Thongmitr
  Ayudhya Art in the Reign of King Phra Narai                 Nor Na Parknam
  Wieng and Wang during the Ayudhya Period              Srisakara Vallibhotama
  Rabbit  with Three Legs                          Suwanna Kriengkraipetch
  Lo Ching Cha (Swing Festival)                       Kanchanagaphun