วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

 
บทนำ
 
  วัฒนธรรมพม่าในลำปาง  
  วัดพระแก้วดอนเต้า                           ณัฎฐภัทร จันทวิช
  การนับถือผีในหมู่บ้านภาคเหนือ          สุรพล ดำริห์กุล
  เวียงพระธาตุลำปางหลวง                   ศรีศักร วัลลิโภดม
  ศิลปกรรมแห่งนครลำปาง                       น. ณ ปากน้ำ
  เรื่องชวนคิดที่อาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับเค้าเงื่อนพระแก้วคู่บัลลังก์พุทธจักรเชียงแสน ที่ลำปาง ศักดิ์ รัตนชัย
  การกำหนดอายุปรางค์ที่เมืองศรีเทพ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
  อารักษ์    กาญจนาคพันธุ์
 
Introduction
 
  The Burmese Style Shrine at Wat Phra Kaeo Don Tao        Natthaphat  Chanthawit
  Spirit Worship in a Northern Thai Village: A Case Study         Suraphon Damrikun
  The Wiang of Phra That Lampang Laung        Srisakara Vallibhotama
  The Art of Nakhon Lampang               No Na Pak Nam
  Hypotheses concerning Images of the Buddha Palladia of Chiang San   Anuvit  Charernsupkul