วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำผีหัวโต จังหวัดกระบี่             ดักกลาส ดี.แอนเดอร์สัน, พรชัย สุจิตต์
ผ่าตัดศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๒                         ไมเคิลไรท์
สถูป เจดีย์ทางภาคอีสานของไทย                         น. ณ ปากน้ำ
ลาวในเมืองไทย                                 ศรีศักร วัลลิโภดม
ศิลปโบราณวัตถุสถานกลุ่มอีสาน                           
เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ” สงวน รอดบุญ
การะเกด                                     สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ปรางค์ประธานสมัยอยุธยาตอนต้น                         สันติ เล็กสุขุม
ภาพชุดสมุดข่อยวัดหัวกระบือ สมัยอยุธยา  
แปลกลอนเชคสปียร์                             พ.ณ ประมวลมารค

Introduction

 
The Cave Paintings of Tham Phi Hua To, Krabi Province            Douglas D. Anderson, Pornchai Suchitta
A New Look at Sukhothai Inscription No.2                     Michael  Wright
The Evolution of Relic Monument Styles in the Northeast (Isan)        No Na Pak Nam
The Lao of Thailand : Laotian Settlements in Thailand             Srisakara Vallibhotama
Art and Architecture of the Northeast  
Pottery from the Ban Khiap Kilns                         Sa-nguan Rodboon
Karaket:  A Folk Tale from Laos                         Suvanna Kriengkraiphetch
The Stupa  Atop a Portal Arch and Early Ayudhya Architecture         Santi Leksukhum
Illustrations in the Ayudhya Period MS at Wat Hua Krabu