วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระเบียบการถวายหนังสือราชการสมัยพระพุทธเจ้าหลวง อัจฉราพร กมุทพิสมัย
ศิลปสมัยรัชกาลที่ ๕                            น. ณ ปากน้ำ
ภาพชุดจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช  
จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช   สน สีมาตรัง
กรมหมื่นวรวัฒนศุภากรบางปะอิน     ส.ตุลยานนท์
พระราชวังบางปะอิน                           ส.พลายน้อย
ถนนราชดำเนิน กาญจนาคพันธุ์
เกร็ดความรู้ศิลปไทย            ศูนย์ส่งเสริม และค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ
๓๓ ก.ม.จากกรุงเทพฯ                             นครสยาม
   
Introduction
 
King Chulalongkorn  and  His  Administration of Government             Atcharaphon Kamutphisamai
In King Chulalongkorn’s Time  
The Art of the Fifth Reign                            No Na Pak Nam
The Story in the Murals at the Song Phanuat  
The Murals in the PhraThi Nang Song Phanuat :
A Transitional Development that A borted 
Sone Simatrang
Krommamun Worawatsuphakon                         S.Tulayananda
Bang Pa In, Ayutthaya  
The Bang Pa In Palace                             S. Plai Noi
Ratchadamnoen  Avenue                             Kanchanakkhaphan
Deeper into Thai Art                             Thai Cultural Data Centre, Muang Boran