วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระเบียบการถวายหนังสือราชการสมัยพระพุทธเจ้าหลวง           อัจฉราพร กมุทพิสมัย
ศิลปสมัยรัชกาลที่ ๕                            น. ณ ปากน้ำ
ภาพชุดจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช
จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช                        สน สีมาตรัง
กรมหมื่นวรวัฒนศุภากรบางปะอิน                            ส.ตุลยานนท์
พระราชวังบางปะอิน                            ส.พลายน้อย
ถนนราชดำเนิน                                กาญจนาคพันธุ์
เกร็ดความรู้ศิลปไทย                    ศูนย์ส่งเสริม และค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ
๓๓ ก.ม.จากกรุงเทพฯ                            นครสยาม

 

Introduction


King Chulalongkorn  and  His  Administration of Government            Atcharaphon Kamutphisamai
In King Chulalongkorn’s Time
The Art of the Fifth Reign                            No Na Pak Nam
The Story in the Murals at the Song Phanuat
The Murals in the PhraThi Nang Song Phanuat :
A Transitional Development that A borted                Sone Simatrang
Krommamun Worawatsuphakon                        S.Tulayananda
Bang Pa In, Ayutthaya
The Bang Pa In Palace                            S. Plai Noi
Ratchadamnoen  Avenue                            Kanchanakkhaphan
Deeper into Thai Art                            Thai Cultural Data Centre, Muang Boran