วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

เนื่องในกำแพงเพชร                            มานิต วัลลิโภดม
เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร                        เอนก นาวิกมูล
กำแพงเพชร                                ศรีศักรวัลลิโภดม
ท้าวอู่ทอง                                สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ศิลปแห่งกำแพงเพชร                            น.ณ ปากน้ำ
กำแพงเพชร : นครตักกสิลา                            น.ณ ปากน้ำ    
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร                        หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
สำรวจศิลาจารึกในแง่อวิชชา ภาค ๑ จารึกเขากบและวัดศรีชุม             หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี
กัลปนากับการขยายตัวของชุมชน                        ธิดา สาระยา
สทิงหม้อ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ                    อมรา ขันติสิทธิ์, ศรีอนงค์ ทองรักษาวงศ์
ภาพชุด เวสสันดรชาดก วัดราชาธิวาส
เกร็ดความรู้ศิลปไทย : หัวเม็ด

Introduction

Relevant to Kamphaeng Phet                        Manit Vallibhotama
King Chulalongkorn’s Journey to Kamphaeng Phet                Anake Navigamool
The Historical Settlements of Kamphaeng Phet                Srisakara Vallibhotama
Two Legends About King U Thong                        Suvanna Kriengkraiphetch
The Art of Kamphaeng Phet                        No Na Pak Nam
Kamphaeng Phet :  A Siamese Takshasila                    No Na Pak Nam
Sukhothai  Buddha Images of the Kamphaeng Phet  School            Luang Boribal Buribhand
The Inscriptions of Khao Kop, NakhonSawan (11) 
And Wat Si Chum (2)            H.S.H. Prince Candracirayu Rajani (M.C.Chan)    
Deeding Property to the Church and the Expansion of Settlement        Dhida Saraya
Sathing Mo, an Ancient Technology Kiln Site                Amara Khantisit, Si-anongThongraksawong
The Maha Vessantara Jataka, Wat Rachathiwat 
Deeper Into Thai Art: Siamese Knobs