วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 

 

ข้อมูลใหม่ - ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับเชียงแสน พะเยา                ศรีศักร วัลลิโภดม
ภาพชุด ศิลปวัดลี “โบราณวัตถุที่เชียงราย เชียงแสน พะเยา”
สำรวจศิลาจารึกในแง่อวิชชา : ภาค ๒ ลำดับกษัตริย์สุโขทัยและลานนา    หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี
ศิลปเชียงแสน พะเยา                        น. ณ ปากน้ำ
ภาพชุด “เจดีย์สถานในเชียงแสน”
เมืองไชยปราการอยู่ที่ไหน                        สุรสิงห์ สำรวม ฉิมพะเนาว์
สลากย้อม                            ปฐม พัวพันธุ์สกุล
ภาชนะดินเผาสินค้าส่งออกของสุโขทัย                    เจ.ซี.ซอว์
ภาพชุด “ภาชนะดินเผาสินค้าส่งออกของสุโขทัย”                
เสรีไทย กับ ศาสตราจารย์ ยอร์จ เซเดส์                สุด แสงวิเชียร
เกร็ดความรู้ศิลปไทย : ลายหน้ากระดาน                ศูนย์ส่งเสริมค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทยเมืองโบราณ


New Data and New Thoughts about Chiang Saen and Phayao    Srisakara Vallibhotama
The  Art and Architecture of Chiang Saen, Chiang Rai and  Phayao
A Commonsense Reading of the SukhothaiInscriptions : Part 2 :
The Kings of Sukhothai and Lan Na    H.S.H.Prince Candracirayu Rajani (M.C.Chand)
The  Arts of Chiang Saen and Phayao                No Na Pak Nam
Relic Towers at Chiang Saen
Identifying the Location of Muang Chai Prakan            Surasing  samruam  Chimphanao
SalakYom : A Northern Thai Maiden’s Potlatch            Pathom  Phuaphansakun
Sukhothai Export Ceramics                    J.C.Shaw
Professor George Coedes and the Free Thai Movement        Sood  Sangvichien
Deeper Into Thai Art: Fascia Panels                Thai Cultural Data Centre, Muang Boran