วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ความนำ                               
แคว้นสุพรรณภูมิ                                ศรีศักร วัลลิโภดม
สร้างบ้านแปงเมือง-ระบบเมืองคู่-สถาบันเมืองลูกหลวง                ธิดา  สาระยา
ศิลปะแห่งอาณาจักรสุพรรณภูมิ  
ศิลปะมหายานแห่งอาณาจักรสุพรรณภูมิ                    น. ณ ปากน้ำ
เนินทางพระ : พุทธสถานมหายานที่สามชุก                    ศรีศักร วัลลิโภดม
หญิงผู้หนีความรัก                                 สุกัญญา ภัทราชัย
ศิลปะโบราณที่สุพรรณบุรี  
เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี                            เอนก นาวิกมูล
พระสรลักษณ์ลิขิต  
พระสรลักษณ์ลิขิต                                 สุดารา  สุจฉายา
ปราสาทเมืองสิงห์                                 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์
ประเพณีลงข่วง                                อุดม  บัวศรี
เมื่อวานนี้, วันนี้   
แลหลัง                                       สมพงษ์   ทิมแจ่มใส
33 กม. จากกรุงเทพฯ                            วิยะดา  ทองแดง
ปุจฉวิสัชน์   
From the Editor
The Suphanabhum Region                          Srisakra Vallibhotama 
The Development of Political Entities form Town to Kingdom            Dhida Saraya
Art of Suphanabhum Kingdom
Mahayana Buddhist Art of the Suphanabhum Kingdom            No Na Pak Nam 
Neun Thang Phra : Architectural Remains of Mahayana Buddhism        Srisakra Vallibhotama 
A Lady Who Escaped from Love                        Sukanya Patrachai 
Archaeological objects from Suphanburi 
Folk Songs from Suphanburi                        Anake Navigamool
Phra Soralaklikit
Phra Soralaklikit                                Sudara Suchaxaya
Prasat Muang Singh                            M.R. Suriyavudh Suksvast 
Courtship In Northeastern Culture                        Udom Buasri
Yesterday and Today
Some Glimpses into the Past                        Somphong Timchamsai
33 Kilometres from Bangkok                        Wiyada Thongmitr