วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1


 

ฉบับ “อุบลราชธานีศรีวนาลัย”

ประเพณีพิธีกรรมที่เปลี่ยนไป                            ศรีศักร  วัลลิโภดม
อุบลราชธานีกับความเป็นที่สุดแห่งวัฒนธรรมอีสาน                ศรีศักร  วัลลิโภดม
“เจนละ”  ที่อุบลราชธานี                            ธิดา  สาระยา
เมืองอัตปือ                                ปราณี  กล่ำส้ม
ศิลปะที่อุบลราชธานี                            น. ณ ปากน้ำ
คนอุบลคิดอย่างไร                                ธิดา  สาระยา
ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทฝีมือช่างแกว วัดศรีนวล แสงสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี    เสนอ  นิลเดช
จิตรกรรมอีสานที่วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี                      น.  ณ ปากน้ำ
ของดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี                    สุรพล  ดำริห์กุล
สัญลักษณ์ทางภูมิจักรวาลภายในเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    เสมอชัย  พูลสุวรรณ
ประเพณีมีเทศน์มหาชาติ                            แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
ผอบดอกบัวเคลือบสีขาวเมืองโคราช                         ปรีชา กาณจนาคม, ขวัญใจ  สมรรคนัฎ
ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับศิลปะทวารวดี                      ศ.ชอง  บวสเซอลีเย่ / เรื่อง 
ศ.มจ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล / ทรงแปล
ปุจฉวิสัชน์                                กฤช  เหลือลมัย ควบคุม
ภาพปริศนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ                    ศรัณย์  ทองปาน
ก่อนหน้าสุดท้าย