วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1


 

ฉบับ “ปัตตานีในภาพประวัติศาสตร์ศรีวิชัย”
 

ชุมชนบ้านครัวคือบ้านบางระจัน                
จิตรกรรมวัดหงสาราม                        น. ณ ปากน้ำ
ปัตตานีในภาพประวัติศาสตร์ศรีวิชัย                    ศรีศักร  วัลลิโภดม
วังจะบังติกอ                            จุรีรัตน์  บัวแก้ว
สตรีไทยมุสลิมกับบทบาทที่กำลังเปลี่ยนแปลง: 
กรณีสตรีไทยมุสลิมที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม        สว่าง เลิศฤทธิ์
รู้จักชาวมุสลิมจากผู้รู้ท้องถิ่น                        แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย
พระโคนันทิ และเจดีย์โบราณที่เมืองเก่า ปัตตานี                อนันต์  วัฒนานิกร
มัสยิดวาดี อัล-ฮุเซ็น                
หนังตะลุงโบราณในพิพิธภัณฑ์เมืองไลเด็น ประเทศเนเธอร์แลนด์        ปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
จิตรกรรมวัดบวกครกหลวง                        น. ณ ปากน้ำ 
เวียงจัน: โบราณวัตถุสถานบางแห่งกับมุมมองบางประการ        นคร สำเภาทิพย์
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา: 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในสถาบันการศึกษา         ปฐมฤกษ์ เกตุทัต
งานบุญโขลกแป้งขนมจีน: ความสุขจากการทำงาน            แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ถนนติโลกราช: ทางออกบนการสร้างสรรค์                ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ข้อมูลใหม่: 
    เสมาหินพบใหม่ที่ลพบุรี                    พูนศรี จีบแก้ว
    ไขปริศนาเครื่องถ้วยที่บางโทรัด
    21 มีนาคม 2536 พิธีส่งสการ นางแสงดา บันสิทธิ์ 
ข้อคิดใหม่: 
    ฝายน้ำล้มที่เมืองศรีมโหสถ... เทคนิคการเก็บน้ำของ “เมืองเอียง”                      
บรรณวิพากษ์
ก่อนหน้าสุดท้าย: จิตสำนึกอนุรักษ์ของคนในท้องถิ่น            นคร สำเภาทิพย์