วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

จากยศช้างขุนนางพระถึงยศพระขุนนางพ่อค้า : 
การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมในรัชกาลพระภูมิพล                 บทบรรณาธิการ
อานิสงส์ไหว้พระบาท                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
โบราณสถานตามเส้นทางนมัสการรอบพระพุทธบาท                นงคราญ ศรีชาย 
พระตำหนักท้ายพิกุล, พระตำหนักธารเกษม, พระตำหนักสระยอ            นงคราญ ศรีชาย 
พุนกยูง ช้างป่า พระนารายณ์ พระบาท                        ศรัณย์ ทองปาน 
ลายลักษณ์พระบาท                             พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ 
คนทำว่าว                                ประจวบ หวายโป่ง 
ภาพ “เครื่องตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมัยรัชกาลที่ 3                วิไลรัตน์ ยังรอต 
หอคำและคุ้มในนครเชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมของชนชั้นปกครองในล้านนา        สมโชติ อ๋องสกุล 
พิพิธภัณฑ์ปราจีนบุรี “ดู” แล้ว “จัด” อย่างใจคิด                    กฤช เหลือลมัย 
เลาะสะพานข้ามคลองมองสองฝั่ง : คลองหัวลำโพง                ใหญ่ นภายน 
ศิลปะโบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมของโลกหรือของใคร ?             ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 
ล้างคราบวัด-ขัดไคลพระ ที่มหาธาตุเชลียง                    สุวิช ชมชื่น 
เจาะลึกอาณาจักรฟูนันกับลูกปัด                        มนัส โอภากุล
บรรณวิพากษ์: 
Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess,
Inge Sargent                            นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
วัดเก่าเสาไห้                                ศรัณย์ ทองปาน 
ลมเปลี่ยนทิศ : บันทึกความทรงจำบนกระแสคลื่นและดวงดาว            นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 
ข้อมูลใหม่ : 
    จากแปดเหลือสี่(เหลี่ยม)?... ปริศนาการบูรณะเจดีย์วัดพลับพลาไชย    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ข้อคิดใหม่ : 
    ปริศนาข้าวสารดำ                            กฤช เหลือลมัย 
    จารึกควนลูกปัดที่พบใหม่ : ปัญหาการแปล                ไมเคิล ไรท์
ก่อนหน้าสุดท้าย : กระทรวงวัฒนธรรม                        นคร สำเภาทิพย์ 

Monuments on the Way to the Buddha’s Footprint                Nongkran Srichai 
On the way to the Budda’s Footprint : the Remains of the Royal Shelters    Nongkran Srichai 
Tracing King Narai’s Pilgrimage Route                    Sran Tongpan 
Chinese Auspicious Symbols in Thai Murals                    Wilairat Yongrot 
Architecture of the Ruling Class of Lanna Kingdom                Somchot Ong-sakul 
Artifacts: The World Heritage?                         Surasvasti  Suksvasti