เชิญร่วมเสวนา "มองมอญวัดท่าข้าม"
Web Banner

เชิญร่วมเสวนา "มองมอญวัดท่าข้าม"

 

“วัดท่าข้าม” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวมอญบางขุนเทียนริมคลองด่านมายาวนานกว่าร้อยปี ร่องรอยหลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่ฉายให้เห็นภาพวิถีชีวิตในอดีตของชาวมอญในย่านนี้ ปรากฏในรูปของภาพจิตรกรรมซึ่งถูกเขียนลงบนแผ่นไม้บริเวณคอสอง เพดาน และท้องจันทันภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า เชื่อกันว่าเป็นภาพที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงราวรัชกาลที่ 4 - 5 

 

ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏ ประกอบด้วยภาพเกี่ยวกับการทำนา ปลูกข้าว การทำสวน การเผาฟืน ภาพวาดตามคติพุทธของชาวมอญ ภาพทรงผม-เครื่องแต่งกายของผู้ใหญ่และเด็กชาวมอญ ภาพโลงศพและพิธีศพแบบมอญโบราณ หรือที่เรียกว่า “พิธีโยนผ้าลาไฟ” เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นร่องรอยจากอดีตที่สำคัญซึ่งจะทำให้คนรุ่นหลังเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านเชื้อสายมอญในอดีตได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และวารสารเมืองโบราณ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “มองมอญวัดท่าข้าม”  วิทยากรโดย อาจารย์พิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษา และ อาจารย์อำพล คมขำ ผู้ศึกษาจิตรกรรมวิถีมอญที่วัดท่าข้าม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

 

รับจำนวนจำกัด !  

สำรองที่นั่ง โทร 02 281 1988 , 099 751 6460  หรือ Facebook : Muang Boran Journal 

 

กำหนดการงานเสวนา “มองมอญวัดท่าข้าม”

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถนนพระสุเมรุ

 

9.00 น.                       ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.30 – 12.00 น.        เสวนา “มองมอญวัดท่าข้าม”

                       วิทยากรโดย อาจารย์พิศาล บุญผูก (ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษา)

                       และ อาจารย์อำพล คมขำ (ผู้ศึกษาจิตรกรรมวิถีมอญวัดท่าข้าม)   

                       ดำเนินรายการโดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง (เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์)

 

 

 

แผนที่มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 

 

 


Tags

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น