เมืองกาญจน์ : ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันตก

ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก จากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ลุ่มน้ำแม่กลองถึงเมืองหน้าด่านสมัยรัตนโกสินทร์

“ท่าสองยาง” อยู่ที่ไหน ?

ว่าด้วย “ท่าสองยาง” ที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอท่าสองยางแต่เดิม ก่อนย้ายศูนย์กลางมายังตำบลแม่ต้าน และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอท่าสองยางในปัจจุบัน...