Profile image example อภิญญา นนท์นาท

อภิญญา นนท์นาท

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ 

บ้าหาเบี้ย

แสวงหาความรู้เรื่องเงินตรา ผลงานการค้นคว้าโดยอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ คลังความรู้ท้องถิ่นลำปาง

แนะนำห้องสมุดในตึกเก่าบนถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมืองลำปาง แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลำปางและท้องถิ่นภาคเหนือหลายแง่มุม...

หมาก-มะพร้าวในเรือกสวนเก่าที่ลับแล

ในอดีตเรือกสวนใน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ นิยมปลูกหมาก-มะพร้าวไว้บริโภคและเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ก่อนจะถูกลดความสำคัญลง เพราะวิถีที่แปรเปลี่ยน

หลา

"ศาลากลางหน" สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่พบในคาบสมุทรสทิงพระ

สรุปเสวนา “ปกิณกะอินเดีย”

สำรวจสีสันแห่งดินแดนพุทธภูมิผ่านภาพถ่าย ด้วยสายตานักมานุษยวิทยา นำโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรือนเครื่องผูก

เปิดตำราภูมิความรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทย ประเภทเรือนเครื่องผูก ผลงาน รศ.เสนอ นิลเดช ที่รวบรวมไว้ก่อนวันเลือนหาย

สาคูต้น

นานาสำรับจากแป้งสาคู วัฒนธรรมอาหารในดินแดนคาบสมุทร

สยามคือบ้านของเรา

เปิดสมุดบันทึก 'Edna Bruner Bulkley' ชีวิตที่ลิขิตด้วยรักและศรัทธาของมิชชันนารีสาวแห่งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

แกะรอยภาพเก่า... วันวาน – วันนี้ ที่ตะกั่วป่า

ชุดภาพถ่ายเก่าเมื่อราว 40 ปีก่อนโดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณยุคแรก... แทนถ้อยคำบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง-ความเป็นไปของเมืองเก่าตะกั่วป่า...

เขาสามแก้ว : เมืองท่ายุคแรกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

รายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่เขาสามแก้ว บ้านสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร บรรณาธิการโดย Bérénice Bellina ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส