ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ...

สำรวจภาพเขียนสีที่ อ. น้ำโสม อุดรธานี

เด็กๆ บ้านนาเก็นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านการสำรวจภาพเขียนสีที่เพิงผาบนเส้นทางข้ามเทือกเขาที่ อ. น้ำโสม อุดรธานี